Som kjent må Hedmark fylkeskommune spare penger på videregående opplæring, og Norconsult la tidligere i år frem seks ulike forslag til å spare penger.

Rapporten kostet svimlende 1,5 millioner kroner, men blir nå lagt til side ifølge Hamar Arbeiderblad. I utgangspunktet skulle fylkestinget ta en beslutning om fremtidig skolestruktur i desember, men dette er nå utsatt på ubestemt tid.

- Det er litt blanke ark. Utgangspunktet vårt er at vi skal se på all drift, og alt er i spill, sier fylkesråd for utdanning, Aasa Gjestvang til avisa.

Vil ikke spekulere

Rektor ved Solør videregående skole, Einar Moan, ønsker ikke å spekulere i om dette er godt eller dårlig nytt for skolen.

- Det blir bare spekulasjoner. Fylkeskommunen ønsker en bredere gjennomgang før det fremmes forslag til ny struktur. Jeg ser frem til forslaget som blir lagt frem, sier Moan til iSolør.no.

Fylkeskommunen vil i stedet for å bruke Norconsult-rapporten gjøre sine egne vurderinger i saken. Gjestvang understreker at fylkeskommunen vet mer om Hedmark enn Norconsult, og derfor kan gjøre bedre vurderinger i saken.

Hedmark fylkeskommune må kutte 100 millioner kroner i videregående opplæring innen 2023. Små årskull gjør at det er forventet 1.000 færre skoleelever i 2020 enn i dag, og det er bakgrunnen for at fylkeskommunen må spare penger.