Spilleomgangen for uke 4 er ferdig, og nok en gang kan vi gratulere en rekke heldige vinnere.

Spill 1

1 rekke: Gro Skårestuen Forsmann, Rena, 200 kroner.

2 rekker: Torill Sjølie, Gjesåsen, 400 kroner.

3 rekker: Greta Sletten, Arneberg, 500 kroner

3 rekker: Auden Senderud, Elverum, 500 kroner.

Spill 2

1 rekke: Linda Maribo, Våler, 200 kroner.

2 rekker: Kari Gråberget, Braskereidfoss, 400 kroner.

3 rekker: Anne Grethe Carlsson, Elverum, 1.000 kroner.

Spill 3

1 rekke: Turid Olsrud, Våler, 200 kroner.

2 rekker: Camilla Revling, Elverum, 100 kroner.

2 rekker: May Britt Tveråen, Flisa, 100 kroner.

2 rekker: Gerd Vesthus, Elverum, 100 kroner.

2 rekker: Dagny Hemseter, Arneberg, 100 kroner.

2 rekker: Lisbeth Halbakken, Elverum, 100 kroner.

3 rekker: Svein Olav Tandberg, Arneberg, 350 kroner.

3 rekker: Jenny Kilen, Flisa, 350 kroner.

3 rekker: John Ruud, Flisa, 350 kroner.

Spill 4

1 rekke: Gro Skårestuen Forsmann, Rena, 200 kroner.

2 rekker: Lillian Olsbakk, Arneberg, 400 kroner.

3 rekker: Elin Andersson, Våler, 4.000 kroner.

Radiobingo spilles hver tirsdag klokka 21.30 i SolørRadioen og ElverumsRadioen. Lykkepotten står i 45.000 kroner neste uke.