Spilleomgangen for uke 39 er ferdig, og nok en gang kan vi gratulere en rekke heldige vinnere.

Spill 1

1 rekke: Jonny Hansen, Våler, 200 kroner.

2 rekker: Gerd Vesthus, Elverum, 200 kroner.

2 rekker: Ruth Risberget, Elverum, 200 kroner.

3 rekker: Trond Furuli, Sørskogbygda, 1.000 kroner.

Spill 2

1 rekke: Gro Kluge, Arneberg, 200 kroner.

2 rekker: Mona Gammeltorp, Braskereidfoss, 150 kroner.

2 rekker: Jorunn Anderson, Flisa, 150 kroner.

2 rekker: Tove Randi Ensrud, Arneberg, 150 kroner.

3 rekker: Aslaug Storholt, Flisa, 1.000 kroner.

Spill 3

1 rekke: Wenche Nebben, Flisa, 100 kroner.

1 rekke: Martin Kaveldiget, Hernes, 100 kroner.

2 rekker: Bjarne Svendsberget, Rena, 400 kroner.

3 rekker: Magne Nordvang, Flisa, 1.000 kroner.

Spill 4

1 rekke: Brede Tandberg, Åsnes Finnskog, 100 kroner.

1 rekke: Kjell Ivar Berget, Våler, 100 kroner.

2 rekker. Sten Aspen, Braskereidfoss, 400 kroner.

3 rekker: Gerd Udnæseth, Åsnes Finnskog, 4.000 kroner.

Radiobingo spilles hver tirsdag klokka 21.30 i SolørRadioen og ElverumsRadioen. Lykkepotten står i 70.000 kroner neste uke.