Spilleomgangen for uke 3 er ferdig, og nok en gang kan vi gratulere en rekke heldige vinnere.

Spill 1

1 rekke: Lise Boger, Nittedal, 200 kroner.

2 rekker: Håkon Nerby, Våler, 200 kroner.

2 rekker: Ruth Berget, Våler, 200 kroner.

3 rekker: Jim Storbæk, Heradsbygd, 1.000 kroner.

Spill 2

1 rekke: Hilde Kragebøl, Våler, 100 kroner.

1 rekke: Vigdis Oppi, Arneberg, 100 kroner.

2 rekker: Nils Bjarne Furuli, Hernes, 400 kroner.

3 rekker: Stig Halvorsen, Kirkenær, 500 kroner.

3 rekker: Reidun Skjellbæk, Romedal, 500 kroner.

Spill 3

1 rekke: Grethe Komperudsbråten, Arneberg, 200 kroner.

2 rekker: Mary Estensmo, Kirkenær, 400 kroner.

3 rekker: Stig Halvorsen, Kirkenær, 1.000 kroner.

Spill 4

1 rekke: Mona Hasleengen, Elverum, 200 kroner.

2 rekker: Kari Henriksen, Gjesåsen, 400 kroner.

3 rekker: Alett Bredegg, Våler, 4.000 kroner.

Radiobingo spilles hver tirsdag klokka 21.30 i SolørRadioen og ElverumsRadioen. Lykkepotten står i 40.000 kroner neste uke.