• DIALOG: Oppvekstsjefen ønsker dialog med foreldre og besteforeldre, til barnas beste.

Magne Berg er fra Kristiansund, men har ikke bodd så mye der. 

- Det er langt til Kristiansund, men jeg er bosatt i Elverum og kom flyttende i desember i fjor. Jeg kommer fra stilling som rektor i Kristiansund etter 3 år der. Jeg har tidligere også jobbet som lærer og vært leder i Frelsesarmeen, og alltid jobbet med mennesker. Nå ville jeg nærmere barna som bor på Østlandet, forteller Berg. 

- har kommet til en veldig hyggelig kommune

Berg startet i jobben ved årsskiftet og har kommet godt i gang med nye arbeidsoppgaver og nye kolleger. 

- Ja, jeg synes jeg virkelig har kommet godt i gang og jeg har kommet til en veldig hyggelig kommune! En ting er selve kommunen med innbyggerne, men det er også en flott gjeng med kolleger. Det er et stort engasjement blant ansatte og ledere i Åsnes kommune og jeg trives så langt veldig godt, smiler Berg. 

Arbeidsoppgavene som kommunalsjef for oppvekst og kultur er ganske forskjellige. 

- Ja, det er et ganske bredt spekter. Det viktigste er at barn og unge i Åsnes har det bra, og jeg ser på meg selv om et slags positivt ombud for barn og unge! Min oppgave er å lede lederne i kommunen, ut fra hva vi ønsker å oppnå og hvilke målsetninger vi ønsker å oppnå.  Min oppgave heter på fint strategisk lederskap, det betyr at vi må finne gode strategier for å nå de gode målene vi har satt oss. Det betyr blant annet at jeg følger opp lederne i barnehager, skoler og kultursektoren, forklarer Berg. 

- Vi ønsker å hjelpe de som trenger det

Åsnes-modellen er et av virkemidlene som det jobbes med. 

-  Det er nok andre som kunne sagt mer detaljert hva Åsnes-modellen er, men modellen handler om at vi skal samhandle faglig sett internt i kommunen. Vi skal hjelpe barn og unge tidligst mulig og på en best mulig måte. Åsnes-modellen går ut på at vi i kommunen som fagfolk skal se hverandre, se hverandres kompetanse, se hva vi er gode på og at rett person gjør det som er riktig. Vi skal også ut blant foreldrene og fortelle at vi er her og vi ønsker å hjelpe, forteller Berg. 

Magne Berg overtok jobben som kommunalsjef etter Tor Frigård. 

- Jeg har faktisk aldri møtt min forgjenger, så hvordan jeg blir annerledes som leder vet jeg ikke. Alle har sin lederstil tror jeg og jeg er nok rimelig sikker på at jeg har min egen lederstil. Jeg er den jeg er med de verdiene og de holdningen jeg har med meg, og det skal prege min lederstil. Så får vi se om det er veldig forskjellig fra mine forgjengere. Jeg har stort fokus på at jeg skal være en leder som skal være tydelig, samtidig skal jeg være omsorgsfull og støttende overfor de andre som jeg er leder for, sier Magne Berg.