De som deltok på Solør Næringshage sin julelunsj før jul, fikk litt forhåndsinformasjon og på tirsdagens pressemøte ble det litt mer «kjøtt på beina» fra aktørene. 

- Handel/service henger tett sammen med reiseliv, derfor har Handelssenteret Flisa og en arbeidsgruppe med reiselivsaktører kommet fram til at man ønsker å etablere en «bransjegruppe reiseliv» i tilknytning til handelssenteret. Så lenge vi jobber sammen, så kan vi få til mye bra, forteller Anette Strand Sletmoen i Solør Næringshage. 

mange muligheter i solør

Kjersti Gram Lindstad fra Gjesåsen klatrepark er en av aktørene som er med. 

- Det er viktig at vi alle samarbeider, slik at de som kommer hit ser at det er flere muligheter. Kanskje de blir lenger og kanskje de vil komme tilbake, det er mye forskjellig de kan finne på og oppleve i vårt distrikt. Det er fint hvis vi får løftet fram alt det som er bra i Solør, så folk stopper her også - i dag er det mange som bare kjører igjennom. Hadde de bare visst om alt det som finnes, så hadde de nok kunne stoppet opp litt i Solør, sier Gram Lindstad. 

Explore Finnskogen har allerede kunder fra både inn- og utland. 

- Vi kommer helt klart til å dra nytte av dette nettverket. Jeg mener at hele lokalsamfunnet vårt er avhengig av dette, jeg tror at det er mange som bor her som heller ikke har oversikt over alle muligheter som finnes i Solør. Da det kommer turister til oss, ønsker vi oss helt klart en informasjonskanal som vi kan gi videre. På den måten kan turistene selv velge hva slags aktiviteter de vil delta på her i Solør, forteller Rolf Magnus Grenberg i Explore Finnskogen. 

etablerer informasjonskanal

Det neste på programmet blir nå et etableringsmøte i Solør Næringshage 9. januar klokka 19.00 - 21.00.

- Vi oppfordrer folk som har produkter og/eller tjenester relatert til reiseliv til å komme på møtet. Du behøver ikke ha all verden, du har kanskje et skogshusvær du vil leie ut. Vi håper vi skal få til  en samling med ulike aktører som kommer på etableringsmøtet. Helt konkret har vi tenkt å få til en nettside som skal hete «opplevsolør», som både tilreisende og folk som bor her kan finne ut av alt det spennende som skjer i Solør. Det er det første som står på planen! Tanken er også at reiselivsaktørene skal utvikle seg, både kompetansemessig og samarbeide om alt som er relevant, sier Anette Strand Sletmoen i Solør Næringshage.