I løpet av kort tid kommer Facebook-sidene til Liverbirds Solør opp. Her vil folk kunne følge med på arrangement og turer som den lokale supporterklubben arrangerer.

I styret finner vi Emil Glorvigen, Leif Tanum, Erik Holtet, Stian Lauten og Emil Rundberget.

- Dette er den første mediesaken vår, og vi starter ganske snart markedsføringen vår via sosiale medier, sier Stian Lauten.

Mange supportere i Solør

Nøyaktig hvor mange supportere Liverpool har i Solør vites ikke, men at det er snakk om svært mange er de fem styremedlemmene ikke i tvil om.

- Vi håper å få samlet så mange som mulig i klubben vår til seriestart i august, sier Lauten.

Den lokale supporterklubben står på egne ben, og er ikke underordnet noen annen nasjonal eller internasjonal klubb.

- Dette er en lokal klubb, og vi skal ha fokus på å gi noe tilbake til våre medlemmer. Vi skal få til gode priser på pakketurer og liknende til England, og skal få oss vårt eget sted på Flisa hvor vi kan møtes for å se kamper, sier Lauten.

Inntil Facebook-siden er på plass kan interesserte ta kontakt med én av medlemmene i styret. Det legges opp til tre kontingenttyper. En ordinær, en for familie og en for barn.

To års planlegging

Planen om å etablere en lokal supporterklubb har de hatt et par år, og styret er glad for at planene endelig har blitt en realitet.

- Den nærmeste supporterklubben for Liverpool tror jeg er Ringsaker og Nes. Det er mange som sokner til vår klubb, og jeg håper derfor at mange melder seg inn, sier Lauten.

Han vet heller ikke om noen andre lokale supporterklubber for andre lag. Utenkelig er det ikke at for eksempel Manchester United eller City snart får sin egen lokale klubb.

- Ja, dem får utfordre oss, smiler Lauten.