SkatteFUNN-ordningen kan bidra med finansiering til bedrifter som skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller tjenesteprosess. Bedriften må ha et målrettet og avgrenset prosjekt, og dra nytte av resultatet.

Anette Strand Sletmoen i Solør Næringshage tror de fleste næringslivsledere i Solør ikke er kjent med ordningen, og derfor arrangerer næringshagen gratis kurs om SkatteFUNN-ordningen tirsdag 15. januar i næringshagens lokaler på Flisa. Kursleder er Elisabeth Frydenlund fra Forskningsrådet.

- Dette er en skattefradragsordning, og det handler jo om penger. Bedrifter kan få støtte til deler av et prosjekt gjennom ordningen. Nå vil jeg at næringslivet i Solør skal bli bedre kjent med de mulighetene som finnes, sier Strand Sletmoen.

Hun er opptatt av at næringslivet i Solør får sin del av kaka, og er frempå når det gjelder slike støtteordninger. 

- En del næringslivsledere kjenner nok til ordningen fra før, for den er ikke ny, men det er stadig nye regler og ordninger, og jeg vil tro de som også kjenner til ordningen fra før har nytte av å møte opp, sier Strand Sletmoen.

Påmelding snarest

Kurset er gratis, og påmelding må skje snarest til Solør Næringshage. Det er plass til 12 deltakere på kurset, men dersom det skulle være flere som melder seg vil Anette finne større lokaler.

- Er næringslivet i Solør flinke til å bruke slike støttetilbud?

- Generelt har jeg vært borti en del søknader til Solørfondet og Åsnes Næringsfond. Men denne ordningen har jeg ikke vært borti før. Det sier jo kanskje litt om at vi ikke er flinke nok til å utnytte de ordningene som finnes, sier Strand Sletmoen.

Strand Sletmoen tror mange næringslivsledere engster seg for tunge og vanskelige søknadsprosesser, og derfor holder seg slike ordninger som SkatteFUNN.

- De som synes søknader er vanskelig kan ta kontakt med Solør Næringshage. Dette er nettopp en type tjeneste vi kan hjelpe næringslivet med, sier Strand Sletmoen.