• VILLE HØRE: Det var over 60 som møtte opp på folkemøtet på Vidarvoll for å høre mer om konsekvensene av skolenedleggelse. (Foto: Privat).

Rundt 60 møtte opp da Braskereidfoss vel arrangerte folkemøte på Vidarvoll sist uke. Temaet her var Nordhagen skole som er foreslått nedlagt, og velforeningen mener det er en dårlig idé.

Leder i velforeningen, Geir Thomas Finstad, hevdet i sin innledning at å nedlegge Nordhagen skole på noe sikt vil føre til fraflyttning, og at tilflytning vil bli redusert. Barnefamilier flytter sjelden til steder som ikke har skole i lokalmiljøet. Dette vil på sikt også kunne føre til nedleggelse av barnehagen som ligger ved siden av skolen, hevdet han.

Tidligere ordfører i Våler, Kjell Konterud, støttet i lederen av velforeningen. Han framholdt at næringslivet på Braskereidfoss er avgjørende for kommunens trivsel og vekst, med bedrifter som går godt, og blant annet planer om hotell ved NAF Trafikksenter. Å legge ned Nordhagen skole vil ikke bidra til videre vekst.

En gruppe er nedsatt

Kommunestyret i Våler har vedtatt å bygge en ny skole i Vålerbyen. Den skal ha plass til alle skolebarn i kommunen, og er kostnadsberegnet til cirka 80 millioner kroner. Nå er det nedsatt en gruppe som skal jobbe videre med å overbevise politikerne i Våler om at å beholde Nordhagen skole vil være beste alternativ.

- Det er to grunner til det. Vi vil gjerne beholde skolen, og den er viktig for oss. Den andre grunnen er at vi ikke ser noen sunn økonomi i dette. Derfor har vi nå satt ned en gruppe som skal se på om det finnes måter å få politikerne i tale på, sier Dan Hasle, som er leder i den nyoppnevnte gruppen.

Gruppa skal finne ut hva alternativene er, og hva det betyr for Braskereidfoss og Våler om skolen forsvinner. Arbeidet starter nå, men gruppa vil trolig ikke ha noe konkret materiell klart før i august måned.

- De fleste vil nok tro at vi bare kan glemme å få politikerne til og snu. Hvis vi ikke prøver får vi det hvertfall ikke til. Nå håper vi på en god dialog, og at det politiske miljøet ser våre argumenter, sier Hasle.

Han mener at det finnes eksempler på steder hvor grendeskoler er lagt ned, og at folk har flyttet ut av kommunen som følge av dette.

- Vi ser jo andre steder hvor skoler legges ned at det på kort sikt resulterer i stagnasjon, fraflytting og tilbakegang.  Det er ingen skam å snu, sier Hasle.