Mellom 4.500 og 5.000 personer deltok i ulvemarkering i Oslo sist, og tirsdag 8. januar er det klart for ny fakkelmarkering. Bak står Norges Bondelag sammen med Norskog, Norges skogeierforbund, Glommen, Norsk bonde- og småbrukarlag, Sau og geit, Norges Jeger- og fiskerforbund, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Nyrovdyrpolitikk.

- Det er et stort engasjement i saken, og det er veldig forståelig. Vi lever midt oppe i ulvekonflikten, og kjenner godt på kroppen hvordan dagens rovdyrpolitikk er, sier Erling Aas-Eng, som er leder i Hedmark Bondelag.

- Gir resultater

Aas-Eng var storfornøyd med responsen under fjorårets arrangement, og er glad for at mange solunger ble med til Oslo for å aksjonere. Det mener han gir resultater.

- Vi synliggjør at dette er et opprør fra bygdenorge. Nok er nok, og det har effekt. Selv om vi ikke har fått endret praksis i den grad vi ønsket. Sist fikk vi inn en ny revidering av naturmangfoldsloven som åpnet for uttak av ulv av samfunnshensyn. Det lå ikke der før, sier Aas-Eng.

- Nå er nylig to Slettås-ulver felt, og dyrevernorganisasjonene raser. Det samme gjør dere. Hvordan kan det ha seg at ingen er fornøyd?

- De vil jo helst ha fri vekst av ulv både innafor og utafor ulvesona. Vi mener antall ynglinger må reguleres, sier Aas-Eng.

Størst engasjement i nord

Engasjementet i Solør er bra, men Aas-Eng opplever at ikke like mange er engasjerte som før. Det har blant annet sammenheng med at beitedyra er borte i Solør.

- Kampsona er flyttet lenger nordover. Det er veldig stort engasjement i Nord-Østerdal på grunn av en tøff rovdyrsommer. Men vi vet at mange solunger fortsatt er sterkt engasjert, sier Aas-Eng.

Bussen(e) som settes opp fra Solør går fra Våler sentrum klokka 14.00, og stopper på Flisa, Kirkenær, Kongsvinger og Skarnes. Antall busser kommer an på påmeldingen, og passasjerene betaler en symbolsk sum. Resten dekkes av Naturbruksalliansen.

- Vi oppfordrer folk til å lese mer på våre hjemmesider, og her kan du også se hvordan du melder deg på, sier Aas-Eng.