• NYE LEDER: Det lå kart og planer for nye leder utover bordene på Kaktus, og snøscooterklubben håper at de også kan komme tilbake til dit på snøscooter til vinteren.

Torsdag holdt Åsnes Finnskog Snøscooter Klubb styremøte med sommeravslutning, og leder Arild Bredesen oppsummerer årets sesong som den mest vellykkede hittil. 

- Det har vært en supersesong. Fra vi begynte å slodde før jul har vi kunnet kjøre fire måneder med snøscooter. I Solør er det ganske bra. Mesteparten av ledene har vært åpne fra enten før jul eller rett etter, forteller han. 

Snøscooterklubben hadde en årsomsetning på cirka 100 000,-, en god økning fra i fjor. Folk kommer langsveis fra for å kjøre, og bare på ledsalget hadde klubben en inntekt på 85 000,-. Klubben teller per i dag 110 medlemmer, inkludert både enkle medlemskap og familiemedlemskap. 

- Folk kommer både fra Leirsund og Lillestrøm, vi når langt utover Elverum og Kongsvinger. Flere svensker kommer kjørende inn i Norge nå. I tillegg så vi syklister i leden både i vinter og i påsken, så flerbruket fungerer, sier han. 

TRASÉ TIL FLISA

På sommeravslutningen ble forberedelsene til den kommende sesongen diskutert. På de tre ledene (Velta - Losmyra, Velta - Gransjøen, og Velta - Vermundssjøen) er det to ansvarlige på hver del, og alt er dugnadsbasert. Før snøen og sesongstart vil klubben fjerne noen skarpe svinger og skilte litt mer i henhold til sikkerhet.

Scooterklubben er også i ferd med å utrede to nye traséer på ledene, mellom Sønsterud og Flisa, og Losmyra og Flisa. De ønsker å flytte noe av snøscootertrafikken innom Flisa.

- I dag kjøres all trafikken fra Flisa, og mat og bensin blir for det meste kjøpt i Sverige. Dette handler jo også litt om næring. Vi håper at det skal bli mulig å ta snøscooteren til Flisa en fredagskveld for å spise pizza, men først og fremst har vi har bensinstasjonen som mål, forteller Bredesen, og legger til at etter Kafé Finnskog åpna sin sesong 1. februar opplevde de over hundre ekstra besøkende – alle scooterfolk. 

Snøscooterklubben har satt ned en ny dugnadsgruppe til å arbeide med dette, og Åsnes kommune er også positive. Til de som er skeptiske til snøscootertrafikk inn til Flisa sentrum, forteller Bredesen at det er strengere regler for biler enn for snøscootere. 

- Det er fartsbegrensninger i tettbebygde strøk, veitrafikkloven gjelder og det er i tillegg egne regler for snøscooter. Det er ikke lov til å kjøre før 07.00 om morgenen eller etter 22.00 om kvelden. Forskriften for snøscooterleden i Åsnes er en egen lov, og den ligger ute på lovdata, sier han, og legger til at det også vil bli enklere for politiet å ha kontroller når de kan kjøre fra Flisa selv.  

For leden kontrolleres jevnlig av politiet og Statens naturoppsyn. Årets siste kontroll ble gjennomført 27. mars, og gjennomgående har tilbakemeldingene vært at det ikke er noe å klage på.  

HJELPER TIL 

I tillegg til nye traséer skal to delegater fra snøscooterklubben til Alta på landsmøte i Snøscooterklubbenes Fellesråd, snøscooterklubbenes uavhengige interesseorganisasjon. Bredesen forteller at de ofte opplever å få henvendelser fra andre klubber, særlig de som ønsker å starte opp, for å få tips og råd til hvordan de bør gå fram.

- Vi sitter jo på malen. Vi var den første klubben i Norge som fikk til leder etter de nye reglene, sier Bredesen. 

En av disse klubbene er den nyoppstartede snøscooterklubben til Gravberget Vel. Høring om leder har allerede vært oppe i kommunestyret i Våler, uten innsigelser, og dugnadene begynner andre helg i august. Åsnes Finnskog Snøscooterklubb er én blant fire interesseorganisasjoner som vil bidra til ledutviklingen.