Høsten 2018 startet forprosjektet som skulle ta for seg hvordan områdene langs Kynnavassdraget kunne utvikles og tilrettelegges for økt bruk. Prosjektet er finansiert ved hjelp av tilskudd for konfliktdempende tiltak i kommuner som har ulverevir. Populært kalt «ulvepenger».

Gjennom prosjektet har det vært samtaler med utvalgte grunneiere, hytteeiere, næringsaktører og andre aktører. Prosjektet skulle munne ut i konkrete praktiske tiltak i området.

Konkrete tiltak

- Vi har laget en rapport med konkrete tiltak. Her ser vi på hvor en kan starte turer, tilrettelegging for flere leirplasser og naturlige endepunkter for kano for å nevne noe. Det er sett på hele området, og ikke bare på kano men også turisme knyttet til sykkel, vandring og fiske, sier Trond Asle Daltveit.

Det er kommet forslag til hva en konkret bør gjøre bedre når det kommer til skilting, infotavler, kart og mer synlighet på digitale medier.

- UT.no er en stor nasjonal portal for tur og vandring. Her må det inn en bedre beskrivelse av Kynnavassdraget og de mulighetene som finnes her, sier Daltveit.

Prosjektet skal tilrettelegge for økt bruk av turister, men det er også et mål at fastboende skal kunne bruke området mer som følge av prosjektet.

- I området er det en del reiselivsbedrifter som vil ha stor nytte av flere turister. Vi ønsker å tiltrekke oss flere gjester i tillegg til at lokalbefolkningen skal bli bedre kjent med området, sier Daltveit.

Aktørene samarbeider

- Nå er det stort fokus på Finnskogen, og mange aktører som jobber parallelt. Samarbeider dere, eller blir dette enda et prosjekt?

- Jeg synes vi har veldig god dialog mellom oss. Selv sitter jeg i styret i DNT Finnskogen og omegn. De har et tilsvarende prosjekt som handler om Finnskogleden hvor Finnskogen Natur & Kulturpark er prosjekteier. Prosjektene går på rent fysiske tilrettelegginger av konkrete reiselivstilbud. Én aktør kan ikke få til alt, og da er det viktig at vi fordeler litt mellom oss, sier Daltveit.

Forprosjektet er gjort, og mange forslag er på plass til å utvikle området ved Kynnavassdraget. Nå legges det opp til tre infomøter, og Daltveit håper mange møter.

  • Informasjonsmøte for hytteeiere onsdag 20. mars klokka 18.00 i Våler Kommunelokale.
  • Informasjonsmøte for grunneiere onsdag 27. mars klokka 18.00 i Sentralgårdens kantine.
  • Informasjonsmøte for næringsliv og andre torsdag 28. mars klokka 18.00 i Sentralgårdens kantine.

De som ønsker å delta på møtene må melde seg på til Pia Knøsen Lund hos Landbrukskontoret for Våler og Åsnes.