Første gang Solør-kommunene arrangerte innflyttertreff i Oslo i 2008 kom det 40 personer. I 2016 kom det 220, og det var nesten ikke plass til flere på Hard Rock Café. Nå håper arrangørene at det skal bli helt fullt 1. november.

- Det var nesten fullt sist, og vi håper på fullt trøkk denne gangen. Vi ser at dette er veldig nyttig å arrangere. Her får næringslivet vist seg frem og fortalt om mulige ledige stillinger. Samtidig får solunger og andre som bor i Oslo vite om hvilke muligheter som finnes i vårt distrikt, sier Asbjørn Holmen.

Fra Hard Rock til Solør heter opplegget som arrangeres ved hjelp av midler fra Solørfondet. Rammen er 250.000 kroner, og det er kommunene ganske overbevist om at de får igjen gjennom at folk flytter til Solør.

- Hvor mange som flytter hjem på grunn av disse treffene er vanskelig å måle, men vi vet at folk har flyttet hjem og lagd arbeidsplasser eller fått en jobb. Det viktige her er at vi er ute og prater om de mulighetene som finnes i Solør. Vi må være synlige hos de som vurderer å flytte hit, sier Ørjan Bue, ordfører i Åsnes.

Den faglige biten på treffet er selvsagt viktig, men enda viktigere er det sosiale. Hvor mange solunger som bor i Oslo er vanskelig å måle, men potensialet er stort.

- Vi vet at mange vurderer å flytte hjem, og her kan de som vurderer dette få svar på mange spørsmål, sier Bue.

Annenhvert år

Opplegget har blitt kjørt cirka annenhvert år, og for de lokale bedriftene er dette en fin arena å vise seg frem på. Forestia, Grue Sparebank og Flisa Trykkeri er med som årets hovedsponsorer i tillegg til Solørfondet. 

- Her skal vi fortelle om jobbmulighetene som finnes i Solør, Telenor skal fortelle om sin satsing i Solør, Strix forteller om Farmen-innspillingen og Visit Kongsvingerregionen skal fortelle om moderne reiseliv som skaper arbeidsplasser i regionen, sier Anette Strand Sletmoen.

Bedrifter som ønsker å vise seg frem på arrangementet oppfordres til å ta kontakt. Kvelden avsluttes med showkonsert med lokale Spelloppmaker.

- De som ønsker å være med på årets opplegg må melde seg på innen klokka 11.00 dagen før. Mer informasjon finnes på Facebook-sidene til arrangementet, sier Asbjørn Holmen.