• ET HEDERSTEGN: Kommunelokalet er viktig for Våler den dag i dag. Olavsrosa symboliserer vern gjennom bruk. Fra venstre kultursjef Cathrine Hagen, Erik Lillebråten fra Norsk Kulturarv og ordfører Lise Berger Svenkerud.

Kommunelokalet i Våler fikk fredag Olavsrosa. Bak står Stiftelsen Norsk Kulturarv med base i Vågå. Deres visjon er vern gjennom bruk, og Kommunelokalet med tilhørende bygninger har vært i bruk siden det ble tatt i bruk i 1910.

- Jeg blir litt rørt av dette. Olavsrosa betyr mye for Våler kommune, og dette har jeg gledet meg til lenge. De siste årene er det ikke få bryllupsbilder som har blitt tatt på denne trappa. Kommunens skilt ved døra har innskriften «all tobakksbruk forbudt». Nå skal det skiltet definitivt ned, og Olavsrosa skal overta plassen, sa ordfører Lise Berger Svenkerud under tildelingen fredag.

Hun håper at de generasjonene som vokser opp i Våler nå kan bli bedre kjent med historien til Kommunelokalet. En informasjonstavle er satt opp på tunet for å fortelle mer om historien bak anlegget.

Oppfylte alle kriterier

Erik Lillebråten fra Stiftelsen Norsk Kulturarv kom med den fysiske Olavsrosa, og fortalte også om utmerkelsen til publikum som hadde møtt opp.

- Vi fikk en søknad fra Våler kommune om å få Olavsrosa, og alle våre tre kriterier har blitt vurdert mot denne eiendommen. Selvsagt fant vi ut at disse var på plass, og at Kommunelokalet får Olavsrosa, fortalte han.

Stiftelsen Norsk Kulturarv er relativt fersk, og ble etablert for 25 år siden. De jobber for at Olavsrose-innehaverne skal få gode vilkår fra det offentlige. Det handler blant annet om midler til restaurering og nødvendig vedlikehold, slik at de tildelte anleggene kan være åpent for publikum.

I daglig bruk

De tre bygningene som utgjør Kommunelokalet og tilhørende tun er selve Kommunelokalet, Stallen og bygget som huset banken i sin tid. Kulturkontoret i Våler har nå tilhold her.

- Dere som bor her vet jo at Kommunelokalet er brukt til mange ulike anledninger, og at det fortsatt er i daglig bruk. Det er ett av kriteriene, sa Lillebråten.

Til stede under tildelingen ar også to representanter fra kulturnvernavdelingen i fylkeskommunen, og de hadde også med seg blomster til Våler kommune. For å feire at Olavsrosen endelig er på plass ble det servert gratis kake, og det var underholdning av Vaaler sangforening og Per Martin Band.