• VÅLER KIRKE: Søndag kommer biskopen for å ordinere Vålers nye sokneprest.

Søndag 2. april er det vigslingsgudstjeneste i Våler kirke, hvor Vålers nye sokneprest, Einar Arvid Vannebo, skal ordineres til prest.

- Biskop Solveig Fiske er den som ordinerer. Prost Øystein Halling og mange flere deltar. Vår egen organist, Andrey Mirgorodskiy og Vaaler Kantori er også med, sier fungerende sokneprest i Våler, Thomas Midtsund.

Thomas Midtsund er fungerende sokneprest i Våler, til og med 31.mars:

- En presteordinasjon som dette skjer ganske sjelden, og vi vil ønske velkommen til denne begivenheten. 
Det er en høytidelig handling og samtidig en fin anledning til å ta imot den nye presten, sier Midtsund.

Under Høymessen med prestevigsling, medvirker følgende personer:

Biskop Solveig Fiske, ordinand Einar Arvid Vannebo, prost Øystein Halling, vikarprest Thomas Midtsund, menighetsrådsleder Rannveig Østertun Homlong, menighetsrådsleder Eva Olastuen,  dekan Aud Tønnessen, rektor Stig Lægdene, sokneprest Stein Finstad, Revd Canon David Foster, Revd Gerry Foster, sokneprest Synnøve Sakura Heggem, trosopplærer Gunhild Kvåle Westgård,  tekstleser August Embretsen, kirketjener Geir Rivenes.

I tillegg Vaaler kantori og kantor Andrey Mirgorodskiy.