Næringshagene i sørfylket har formalisert et samarbeid, og kunne under en pressekonferanse tirsdag røpe at de nå skal samarbeide langt tettere under paraplyen Sør-Hedmark Næringspark.

Med det har Solør Næringshage tatt et bestemt retningsvalg sørover, men dette er likevel ikke absolutt.

- Vi ser den veien vi må se i forhold til de ulike problemstillingene som dukker opp. Dersom det er nødvendig å se nordover mot Elverum for å hente kompetanse der gjør vi det. Samarbeidet sørover er en bra grunnstamme, også ser vi nordover når det er behov for det, sier Anette Strand Sletmoen i Solør Næringshage.

Sørfylket har tre næringshager. Dette er Solør, Magnor og Odal. Alle de tre næringshagene har gjennom mange år hatt kontrakt med SIVA som utviklingsmiljøer i hver sine kommuner, og som en del av det lokale, regionale og nasjonale utviklingsapparatet.

Det er en uttalt plan fra SIVA at antall miljøer skal ned, men de miljøer man har skal bli sterkere. Fra 2017 ble Magnor Næringshage tildelt en regional rolle fra SIVA, slik at utviklingsmidler for målbedrifts- og klyngearbeid i regionen skal kanaliseres gjennom Magnor.

Seks personer i nettverket

Etter at Thor Arnstein Berg sa opp sin jobb som daglig leder i Solør Næringshage har hun vært alene på jobb i næringshagen, og det å bli del av et større nettverk ser hun nå store fordeler i.

Totalt vil det bli seks personer som jobber i nettverket Sør-Hedmark Næringspark.

- Dette gjør vi for å samle ressurser og tilby en bred og god kompetanse til næringslivet i hele regionen. Det er flere fordeler. Blant annet visker vi ut litt grenser. Vi skal være et naturlig sted å gå for næringslivet, sier Borge Nordfjeld i Magnor Næringshage.

Strand Sletmoen er særlig fornøyd med at samarbeidet fortsetter satsingen på målbedriftsarbeidet som Solør Næringshage har brukt mye tid på. Som kjent går næringshagen ut av SIVA-ordninger, og derfor har det vært viktig å få på plass et alternativ for målbedriftene.

- I tillegg har vi starthjelpen som mange gründere trenger hos oss i Solør Næringshage. I dette nettverket har vi ulik og unik kompetanse, sier Strand Sletmoen.