I Gravberget fikk ble det en rask kikk inn i den vidgjetne Gravberget kirke, før turfølget bega seg ut på vandring gjennom bygda. Underveis fikk de interessante innlegg både om bygda, de enkelte gårdene, ulike bygninger og om områder med slåttemark. På den gamle skola ble det servert tradisjonsrik mat til over 40 sultne deltakere, før det ble omvisning på Olastuen der flere av husene er restaurert og arealene blir beitet. 

Formålet med å opprette utvalgt kulturlandskap på Finnskogen er å bidra til at den store skogfinske kulturarven skal bli sett, verdsatt og ivaretatt. Vandringene markerte oppstarten av tiltaket, og grunneierne fra alle de seks delområdene i utvalgt kulturlandskap Finnskogen (Gravberget, Possåsen, Furuberget, Hytjanstorpet, Jammerdal og Abborhøgda) fikk anledning til å møtes og bli kjent.

Kilde: Fylkesmannen i Innlandet