Rådmann i Våler, Lars-Arne Oldernes, innstiller på at Våler og Åsnes bør slå seg sammen til Solør kommune, selv om Grue ikke ønsker å være med.

- Det er alternativet som er mulig å få til. I min innstilling går jeg for det, men om politikerne går for det samme vet jeg ikke. Åsnes ønsker dette, og nå er det opp til politikerne i Våler om de vil stå alene eller sammen med Åsnes, sier Oldernes til iSolør.no

Ordførere, varaordførere og gruppeledere i de to kommunene møttes tirsdag for å diskutere saken, og mandag skal politikerne i Våler ta et retningsvalg. Går det som rådmannen vil blir Solør kommune en realitet.

Folkemøter til uka

Arbeidet med kommunereformen i Våler skyter fart nå. Det blir folkemøter 1. juni i Kommunelokalet, 2. juni på Vidarvoll og 3. juni på Rud grendehus.

- Her skal jeg skal ha et lite foredrag om status og hvor langt vi har kommet, og vi prøver å få til en ekstern aktør som sier noe. Her er det håp om å få tak i en representant fra fylkesmannen, sier Oldernes.

I tillegg legges det opp til en paneldebatt med politikerne, og her er det åpent for spørsmål fra salen.

- Vi ønsker å få informasjon ut til innbyggerne om hvor langt vi har kommet. Her skal vi gjøre innbyggerne oppmerksom på spørreundersøkelsen som er på gang. Her skal innbyggerne i kommunen ringes opp, og vi håper at folk er oppmerksom på at det kommer en telefon, sier Oldernes.

Der vil innbyggerne få muligheten til å svare på om de ønsker en ny kommune, og hvem Våler bør slå seg sammen med. Denne ringerunden bør ikke ta mer enn ett minutt pr samtale, og det skal ringes inntil 700 personer i Våler i etterkant av folkemøtene.

- Elverum sier nei

- Våler har vært i nabosamtaler med Elverum, Åsnes og Grue. Sånn det ser ut pr. nå ser det ut som det er Åsnes vi får til et samarbeid med. Elverum har sagt nei til oss, og Grue har sagt nei til Solør, sier Oldernes.

Rådmannen håper nå at mange kommer på folkemøtene som arrangeres neste uke.

- Serveringen er lett, og ikke det som skal lokke folk. Men jeg håper debatten og informasjonen som gis frister folk til å komme, sier Oldernes.