En mann i 50-årene bosatt i Våler må i fengsel etter en biltur i Hamar i fjor høst. Da mannen ble stanset av politiet i fylkeshovedstaven ved 20-tiden en kveld i oktober var han langt fra edru. Utåndingsprøve tatt kl. 20:38 viste en alkoholkonsentrasjon på 1,17 mg/l, i følge den ferske dommen fra Sør-Østerdal tingrett. 

TILSTÅELSESDOM 

Siktede erklærte seg skyldig etter siktelsen da saken startet tidligere denne måneden, og saken ble dermed kjørt som en tilståelsesdom. 

Påtalemyndigheten la ned påstand om at straffen settes til fengsel i 24 dager, og en bot tilsvarende halvannen ganger brutto månedsinntekt. 

MÅ I FENGSEL

Sør-Østerdal tingrett dømte mannen til ubetinget fengsel i 24 dager, i tråd med aktors påstand. I tillegg må han betale en bot på 3000 kroner, subsidiært 15 dager i fengsel. 

Mannen mister også retten til å føre motorvogn de neste to årene. Han må også avlegge full førerprøve før han eventuelt kan legge ut på veien igjen.