I slutten av mai ble en Våler-mann i 30-årene, dømt for forsøk på bedrageri, i tillegg til forfalskning.

Det var i fjor høst at mannen i følge tiltalen, forfalsket verdivurdering av sin bolig i hjemkommunen med for høy verdi. Handlingen skjedde i forbindelse med en søknad om et refinansieringslån. Banken fattet imidlertid mistanke om at verdivurderingen var falsk, og lånet ble ikke innvilget.  

FIKK IKKE LÅN

Mannen har også tidligere forsøkt å få refinansieringslån i banken tidligere, uten å få dette innvilget grunnet høy risikoklasse og betalingsanmerkning. 

I tiltalen hevder aktor at mannens handling medførte tap eller fare for tap, for den aktuelle banken. 

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 6 måneder, hvorav 90 dager gjøres betinget, med en prøvetid på 2 år. Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes, eller at han anses på mildeste måte.

NEKTET STRAFFESKYLD

Tiltalte har erkjent at han rent faktisk sendte den falske, men han nektet likevel straffeskyld i saken.

Retten dømte Våler-mannen til fengsel i fem måneder, hvorav 90 dager gjørs betinget, med en prøvetid på to år.