Det er nesten ikke til å tro. Våler kirke har fått enda en pris, og denne gangen er det Statens byggeskikkpris som er tildelt Våler kirke.

En delegasjon fra Våler med blant annet ordføreren i spissen var i Oslo tirsdag ettermiddag, og alle håpet selvsagt på at prisen skulle tildeles Våler kirke. Hjemme i kirken var det lagt opp til direkteoverføring, kake og omvisning for å nevne noe.

- Våler kirke er et enestående vakkert og gjennomarbeidet arkitekturverk med en uvanlig høy kvalitet i utforming og utførelse. Arkitekt og byggherre har sammen skapt et fremragende forbilde for god byggeskikk og utviklet nåtidens kirkearkitektur. Den er en nytolkning av kirken som sakralt bygg. Det beriker stedet og blir et viktig møtested i bygda. Dette er et vakkert kirkebygg for vår tid, et bygg å være stolt av! Dette heter det i juryens begrunnelse.

Våler kirke brant ned til grunnen i 2009. Etter kirkebrannen fulgte en lang og krevende prosess i lokalsamfunnet. Våler kirkelige fellesråd falt ned på valget om å oppføre en ny og moderne kirke framfor å gjenoppbygge den gamle, blant annet fordi det var behov for en større kirke enn det var plass til på den gamle grunnmuren.

- For å sikre et best mulig resultat, ble det arrangert en åpen internasjonal arkitektkonkurranse der hele 239 utkast ble innsendt fra 23 land. Arkitekt Espen Surneviks prosjekt ble kåret til vinner. Byggherren, med sine ulike komiteer, berømmes for å ha tatt kloke, kvalitetsorienterte og fremtidsrettede beslutninger gjennom hele prosessen, også når man har møtt motbør i lokalmiljøet. Denne innsatsen har ledet til et prisverdig resultat. Våler har nå fått et vakkert kirkebygg for vår tid, skriver Husbanken på sin nettside.