Den lave arbeidsledigheten i Hedmark er vedvarende, og Solør klarer seg rimelig greit. Lavest ledighet i fylket er det i Nord-Østerdal.

Ved utgaven av mai var det 77 helt arbeidsledige i Grue, 82 i Åsnes og 40 i Våler. Totalt 199 helt arbeidsledige i Solør-kommunene. Prosentvis av arbeidsstyrken er det Våler som kommer best ut med 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Åsnes har 2,3 prosent og Grue 3,5 prosent.

I følge pressemeldingen til NAV kommer Åsnes svært godt ut i år sammenlignet med i fjor. Faktisk har antallet helt arbeidsledige blitt redusert med 53 personer sammenlignet med samme periode i fjor.

2111 i Hedmark

Ved utgangen av mai var det registrert 2 111 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark. Dette tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,9 prosent.

– En reduksjon i ledigheten på 11 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, er best i landet, sier fylkesdirektør Bjørn Lien.

Den sesongjusterte arbeidsledigheten viser nok en gang en fallende ledighet i forhold til forrige måned. Det største bidraget til den lave registrerte ledigheten i fylket er den store nedgangen i region Hedmarken og region Glåmdal. Her var ledigheten i mai henholdsvis 13 og 17 prosent lavere enn i mai i fjor.

Lavere i de fleste yrkene

Det var lavere ledighet innen alle yrkesgruppene så nær som to i forhold til samme måned i fjor. Flest arbeidsledige var det innen industriarbeid med 287 personer. Dette er likevel ni prosent lavere enn i samme måned i fjor. 

– Det som kan være bekymringsfullt, er at det innen denne yrkesgruppen var en økning i antall personer som har gått lenge ledige, samtidig som det er færre langtidsledige generelt i fylket, påpeker fylkesdirektøren. 

Serviceyrker og annet arbeid er en av yrkesgruppene der ledigheten var høyere denne måneden enn i samme måned året før. Økningen var på fem prosent.