Under kommunestyremøtet i Våler mandag ble det bestemt at Våler som egen kommune er det foretrukne alternativet for kommunen, men Åsnes-Våler som én Solør-kommune er alternativ nummer to. Rådmann i Våler, Lars-Arne Oldernes, mener vedtaket stort sett er som ventet.

- Ja, både og. Politikerne ønsket en utredning på hva det vil bety at Våler står som egen kommune i fremtiden. Det var punkt én i mandagens vedtak. Våler kan stå alene, og det er mange kommuner som går for det. Men det vil gi oss økonomiske og mannskapsmessige utfordringer i årene som kommer, sier Oldernes.

Han mener det vil bli lettere å drive kommunen dersom det blir flere ansatte å fordele oppgavene på mellom Åsnes og Våler.

Ville opprinnelig nordover

- Det beste nå er Åsnes og Våler, men opprinnelig kunne jeg nok tenkt meg Våler og Elverum som en kommune. Derimot er det bedre å gjennomføre noe som vi kan få til frivillig, og da er Åsnes og Våler best om vi ser på frivillighet, sier Oldernes.

Rådmannen mener Elverum ikke var veldig tydelige, men har fått kritikk fra den kanten fordi han mente Elverum sa nei til Våler.

- Ordføreren har ikke avvist oss helt, og det har jeg fått litt tilbakemeldinger på. Men initiativet er langt større fra Åsnes, sier Oldernes.

Sunt med delte meninger

At noen politikere i Våler ser nordover er likevel ikke rart, og Oldernes mener det er viktig og riktig at politikerne har delte meninger.

- Slik skal det være i politikken, og da får vi en diskusjon som gjør at de beste valgene taes, sier han.

Denne uka gjennomføres det folkemøter i Våler, og det er bestemt at det blir folkeavstemning om saken i Våler til høsten.

- Kommunestyret vedtok folkeavstemning 19. september, og nå de nærmeste dagene vil det bli gjennomført en telefonundersøkelse. Jeg håper alle som blir ringt opp tar seg tid til å svare på denne, sier Oldernes.