Det ble ett kort kommunestyremøte i Våler mandag kveld. Kun èn sak stod på kveldens saksliste. Det var forslaget til intensjonsavtale med Åsnes, som legger opp til sammenslåing av de to kommunene fra 01.01.2020.

Etter en kort spørsmålrunde, valgte man å ta en pause for å diskutere i gruppene. 

Felles gruppeledermøte la fram forslag om å avvente politisk behandling i Åsnes kommunestyre. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEKTLEGGER FELLES UNGDOMSSKOLE

Våler kommune avventer med å legge avtalen fram for folkeavstemning til intensjonsavtalen er behandlet av kommunestyret i Åsnes. Det forventes at behandlingen i Åsnes kommunestyre skjer i september.For Våler er spesielt avtale om felles ungdomsskole viktig, heter det i vedtaket. 

Våler kommune skal utarbeide et eget forslag til kontrakt for felles ungdomsskole i Våler til Åsnes kommune.

Folkeavstemning gjennomføres når dette gjennomført. Valgstyret ble gitt fullmakt til å fastsette ny dato for folkeavstemning i Våler.

Kommunestyret må fatte endelig vedtak innen 31.12.2016.