Næringslivet i Grue og omegn er flinke til å støtte opp om håndballgruppa i Grue IL. Bjørn Seigerud jobber med sponsoravtalene, og er glad for avtalen som ble signert mellom SolørRadioen og håndballgruppa onsdag.

- Dette er jo veldig ideelt for distriktet her. Næringslivet er flinke til å støtte opp om idretten i Grue, og at SolørRadioen går tyngre inn er helt topp, sier Seigerud.

Utvider avtalen

I flere år har SolørRadioen bidratt med sponsorkroner gjennom en skiltavtale i Gruehallen, men nå utvides avtalen til også å omfatte draktreklame og kampannonsering for K3-laget til Grue for å nevne noe. Den største sponsoren til håndballgruppa er fortsatt Grue Sparebank.

- Når driften går greit er det morsomt å kunne gi noe tilbake også. Vi er med og sponser mange idrettslag og enkeltutøvere i Solør, og så lenge det er rom for det i økonomien er det bare stas å kunne bidra. For de fleste bidrar vi også med synlighet gjennom annonsering, og det setter mange pris på, sier Bjørn-Martin Brandett.

Han er ansvarlig redaktør for SolørRadioen og føler at det en positiv vind rundt det lille mediehuset om dagen.

- Nå har vi laget en veldig bra utgave av SolørMagasinet som kommer ut i forkant av Sankthans-feiringen i Grue, og jeg mener vi bidrar positivt i lokalsamfunnet på alle måter. Vi har flere spennende prosjekter på gang, sier Brandett, uten å røpe noe.