Banksjef i Grue Sparebank, Hans Petter Gjeterud, har all grunn til å være fornøyd med resultatet for 2018. Aldri før har banken levert et bedre resultat, og satsingen med lokalkontor på Flisa gir de resultatene banken hadde håpet på.

- Vi er fornøyde med resultatet for 2018. Men det er klart at skal vi være lokalbanken for Solør må vi ha et såpass resultat, sier Gjeterud.

Med et slikt resultat kan en spørre seg om gebyrnivået er for høyt i Grue Sparebank. Det er ikke banksjefen enig i.

- Nei, vi mener ikke det. Ser vi bransjen under ett bør vi øke inntjeningen vår ytterligere for å kunne ha tilstrekkelig kapital til å ta den utviklingen som er i Solør. Så er det slik at Grue Sparebank ikke har noen eiere. Vi gir mye av overskuddet vårt tilbake til lokalsamfunnet. I fjor bidro vi med cirka tre millioner kroner til lokale lag og foreninger i form av gaver og sponsing, sier Gjeterud.

Grue Sparebank tar sikte på at de i 2019 skal gi like mye, eller mer, i gaver og støtte til lokale lag og foreninger. Det kommer hele lokalsamfunnet til gode.

Suksess på Flisa

Strategien med å etablere et eget lokalkontor på Flisa har vært vellykket. Gjeterud forteller om en stor kundetilstrømning fra Åsnes, Våler og Elverum. Det er selvsagt med på å lage det gode resultatet for 2018.

- Samtidig er vi også godt representert i andre områder som vi opererer i. For eksempel er 1/5-del av kundene våre fra Oslo og Akershus, forteller Gjeterud.

På Flisa er trafikken så stor at banken nå ser seg nødt til å utvide. Det jobber fem fast ansatte på Flisa, og periodevis er det ingen ledige kontorer.

- Store deler av uka har vi litt for liten plass til alle som er der. Derfor planlegger vi nå å utvide med tre kontorplasser. Detaljtegningen er ikke klar ennå, men det er tre plasser vi sikter mot, sier Gjeterud.

Ambisjonene for 2019 er ikke å sette nye rekorder for banken, men starten på året har likevel vært svært god for Grue Sparebank.

- Vi forventer ikke den riktig så store veksten som de siste åra, og det er bra at vi kan bruke året 2019 til å konsolidere litt. Men jeg tror det kan bli et bra år slik det tegner så langt, smiler Gjeterud.