• VAKKERT: Etter mange år med jobb, vil flere og flere slike perler inneholde ørret og være populære fiskeplasser.
  • HALÅVASSDRAGET: Statskog samarbeider tett med Våler JFF for å gjøre området bedre for fisk og fiskere.

Sigurd Lie og Bjørn Gåsvik startet som privatpersoner «for mange herrens år» siden i området ved Holtsjøen. 

- På 90-tallet holdt Våler JFF på lenger ned på bygda, så ble det enda mer målrettet på 2000-tallet. Foreningen startet jo allerede på 60-tallet med Fiskelaustjernet! Jeg selv ble med i 2003, og har nå holdt på i rundt 15 år. De siste 10 årene har vi holdt på med rundt 20 vann tenker jeg, men akkurat nå er det stor fokus på Halåvassdraget for Statskog. Det er veldig spennende, det er jo egentlig 3 mil forlengelse av Flisa-vassdraget, forteller Sørlie. 

I løpet av 2017 passerte Våler JFF utrolige 2 millioner kilo kalk, manuelt spredd innover Våler Finnskog. 

- Dette har bidratt til betraktelig bedre vannkvalitet over store deler av kommunens østre deler. Vi har søkt om støtte til disse tiltakene ifra Miljødirektorat/Fylke en rekke ganger, men aldri har det kommet en eneste krone til dette arbeidet! Nå har vi endelig fått beskjed om at søknaden er sendt videre opp i systemet. Så vi får håpe at vi denne gangen kunne fått noen kroner, til kalk som skal ut i Halåvassdraget i årene fremover. Vi har jo med Statskogs, Åsnes JFF og VJFF sin innsats, bidratt til at 105.000 kilo allerede er lagt inn i dette supersure vassdraget som myndighetene gav opp på 80-tallet. Vi trenger rundt 300.000 kilo til og vi mener vi bør være i nærheten av målet om en levelig pH i hele vassdraget, slik at man kan begynne å bygge fiskestammene opp igjen, sier en engasjert Sørlie. 

Nå legger altså Statskog hele Halåvassdraget under lupen.

- Halåvassdraget er en uslipt perle og har sin opprinnelse i Håberget, ved grensen mellom Elverum og Våler. Den strekker seg over tre mil sørover, først gjennom Våler Finnskog, og så en lengre tur innom svensk side av grensen, før den til slutt munner ut i nordenden av Halsjøen. Statskogs kjøpte dette området for noen år siden, og ønsker å sette fokus på friluftslivets muligheter på teigen som tidligere var eid av Borregård. Derfor har de inngått et tett samarbeid med Våler Jakt og fiskeforening, for å se nærmere på tiltak som kan gjøre området bedre for fisk og fiskere, forteller Arild Sørlie. 

I 2015 ble det første tiltaket gjennomført, og Høgsjøen har fått restaurert gytebekken og det er tynnet i småabborbestanden. 

- Dette har gitt resultater i bedre vekst og oftere innslag av stedegen ørret i vannet. I 2017 satte man i gang med tiltak inne i det store området rundt Halåavassdraget. Området er preget av sterk forsuring og det er viktig å få vannkvaliteten på plass, før man gjør noe annet her med tanke på fisk. Man innledet derfor Halå-prosjektet ved å manuelt spre 105.000 kilo kalkgrus i områdene høyt oppe i vassdraget dette året, noe som vil få stor betydning for livet i vassdraget hele veien nedover. Prosjektets første del ble ledet av Våler Jakt og fiskeforening, og ble finansiert av Statskog i tillegg til bidrag fra Åsnes JFF. Nå har man invitert både miljødirektoratet og Torsby kommune til å bli med i prosjektet, så får man se om flere blir med og bidrar etter hvert, forteller Sørlie. 

Kalkingsarbeidet vil fortsette til pH og kalsiuminnholdet har steget til et mer tilfredsstillende nivå for vassdraget. 

- Dette vil ha stor betydning for vannkvaliteten i Flisaelven lengre nede også, derfor er arbeidet her oppe så viktig. Man regner med at det vil gå med rundt 400.000 kilo kalksingel før man nærmer seg målet om en mer stabil pH, og aller helst godt opp på 5 tallet. Området har stort potensiale for sportsfiske og friluftsliv! Her har man et milevis langt vassdrag, som slynger seg gjennom landskapet, med floer, stryk og fossefall som perler på en snor. Litt bedre vannkvalitet og mer flott fisk her, så vil vi ha en ny perle som skinner inne på Finnskogen, smiler Arild Sørlie.