• UNIKT TILBUD I ÅSNES: «Puls Basis - Aktiv hverdag» skal forberede ungdomsskoleelever på gym i videregående. Foran Knut Erik Kjos, Didrik Løvbæk og Preben Løvbæk. Bak Nina Marie Heggeli, Tonje Enkerud, Trond Sannvoll, Hedda Bye Foss og Annie Sannvoll.

De siste årene har gymlærere på videregående merket en tydelig endring hos elevene sine. På grunn av mobil- og databruk er elevene dårligere rustet til å komme seg gjennom gymfaget, og mindre fysisk aktivitet gjør at mange får sliteskader raskt. 

Derfor har Puls Flisa lansert tilbudet «Puls Basis - Aktiv hverdag». I juni har de hatt tre prøvetreninger, og tilbudet lanseres for fullt i august. Tilbudet er for alle elever i Åsnes som går i 8.-, 9.- og 10. klasse.

- Ungdom i dag er mye mindre ute og mindre aktive på fritiden sin. Det gjør at dem har en kroppserfaring som er mye dårligere enn tidligere. Gymlærere på videre- gående ser dette både på de som går toppidrett og øvrige elever. En del motoriske ferdigheter mangler, og derfor lanserer vi dette tilbudet, sier Trond Sannvoll.

Positivt på prøvetimene

Da vi var innom Puls Flisa i starten av juni var det tre elever som fikk prøve seg på tilbudet. Ettersom det var snakk om «prøvetreninger» med lite markedsføring var Sannvoll fornøyd med at tre kom. 

- Dette var et fint opplegg som vi fint kan anbefale til andre. Vi kommer nok til å bli med på mer av dette, sier Preben Løvbæk, Didrik Løvbæk og Knut Erik Kjos.

Preben går i 10.-klasse, mens Didrik og Knut Erik går i 8.-klasse ved Åsnes ungdomsskole.

Tilbudet skal være gratis for ungdom, og Puls har derfor sett seg rundt etter samarbeidspartnere som ser viktigheten i at ungdom er rustet for videregående opplæring og tåler mer fysisk press.

- Vi på Puls støtter oppunder dette, og vi håper å få med både kommunen og næringslivet lokalt. Det har kommet signaler fra enkelte bedrifter at dette er noe de vil støtte opp om, og vi har søkt næringsfondet i Åsnes om penger, sier Sannvoll.

Unikt tilbud lokalt

Sannvoll er ikke kjent med at det finnes tilsvarende tilbud i andre kommer, ihvertfall ikke lokalt.

- Stein Johannesen, som er gymlærer på videregående, sier han setter pris på at vi drar i gang dette tilbudet. Han skal være med på å støtte oppunder både faglig og rent praktisk, sier Sannvoll.

Andre som støtter oppunder er Puls Flisa sine egne trenere, samt andre instruktører som de har knyttet til seg. På den første treningsrunden da vi var innom i starten av juni var Storhamars Tonje Enkerud med.

- Det er fint å kunne være med på dette, og jeg kommer nok til å bli med flere runder. I alle fall når jeg er hjemom, sier Enkerud.

Tilbudet vil bli markedsført mot elevene på ungdomsskolen så fort sommerferien er ferdig.