• SANG: Ungene sang for de eldre ved omsorgsboligene ved gamle Hof aldershjem.

Ungene fikk også standsmessig skyss, da Ole Viktor Larsen og hesten Bron ga de skyss fra barnehagen til omsorgsboligene. Det var stor stas for både store og små.