I Åslia på Arneberg, har de to unge lokale bøndene satset på samarbeid om ammekuer. De har startet bedriften Solør Biff DA sammen, og har en målsetning om at de kan sysselsette flere på sikt. 

Fjøset er nylig satt opp og fortsatt ikke helt ferdig:

- Fjøset er et stålbygg som er levert av Armec på Sønsterud, grunnarbeidene har vi gjort selv, forteller Sigbjørn Aurland.

Dyrene tok i mot oss med høylytt "rauting", de er sosiale dyr:

- Vi har kjøpt inn drektige kviger og kuer, som forhåpentligvis gir oss kalver til våren. Vi har også kjøpt inn en del ungdyr, som skal fôres opp til slakt. Ei ammeku betyr at kalven går sammen med mora si, fram til den blir skilt fra mora på høsten. Det er produksjon av kjøtt vi skal drive med, og ammekuene kan få mange kalver, sier Helge Aandstad.

FLERE DYR PÅ VEI

I fjøset i dag er det rundt 100 dyr, men flere er på vei:

- Det kommer flere dyr før helga, totalt skal det være 178 dyr her i fjøset, og halvparten skal være drektige. Den andre halvparten skal være kalver, som da leveres til slakt på høsten. Etterhvert blir det også 3 okser, som skal sørge for at det blir flere kalver på den naturlige måten. Oksene skal være med kuene på beite til sommeren, og da går naturen sin gang, sier Aurland.

Aandstad er allerede heltidsbonde, mens Aurland også har andre prosjekter i tillegg.

Er satsing på ammekuer det "nye" markedet for bøndene?

- Det er en voldsom etterspørsel etter storfekjøtt, og kjøtt generelt i Norge. Det er en underdekning pr i dag, og nå bygges det både i Grue og flere plasser i Åsnes, forteller Aandstad. 

På sommeren skal dyrene være ute og kose seg på ei eng rett utenfor fjøset, mens vinterstid er de inne i fjøset.

MANGE FORSKJELLIGE RASER

Gutta har satset på mange forskjellige raser:

- Vi skal basere oss på "tung rase", det vil si Limousin, Angus og Charolais. Vi har også en del kjøtt-Simmental, Hereford og NRF (Norsk rødt fe) her nå. Ettersom vi nå har kjøpt inn kalver, så har vi tatt det som har vært tilgjengelig, men vi skal i utgangspunktet satse på de "tunge rasene", sier Aurland.

Og til våren vil begge bøndene måtte være "jordmødre", det vil garantert bli en hektisk periode. 

Satsing koster penger og målsetningen er klar:

- Målet er at dette fjøset med ammekuer, i tillegg til våre egne bruk, skal kunne sysselsette oss begge og i tillegg en til på heltid, sier både Aandstad og Aurland optimistisk.