I forbindelse med fylkesårsmøtene til Innlandet Fremskrittsparti og Innlandet Venstre i helga var det flere unge Åsnes-sokninger som hadde tatt turen.

- Venstre fikk Åsnes blant annet stemt inn en uttalelse om e-sport, som fremhevet det gode esportmiljøet på Bjerkely Folkehøyskole og esportgruppa som Flisa AIL prøver å starte opp. Distriktspolitikk og Solørbanen fikk også toppprioritet under debatten, sier Kristian Botten Pedersen i Åsnes Venstre.

Da årsmøtet fikk besøk av statssekretæren i Kulturdepartementet, Frida Blomgren, ble hun utfordret på planene for finansieringen av et nytt skogfinsk museum på Finnskogen.

På møtet til Fremskrittspartiet fikk Åsnes FrP i samarbeid med Elverum FrP enstemmig vedtatt en resolusjon som som forteller om utfordringene som ulven skaper for befolkningen i form av ødelagt livskvalitet og næringsgrunnlag.

Åsnes FrP hadde også en resolusjon som omhandlet fortsatt uttak av torv, Nittedal torvstrøfabrikk ble spesielt nevnt. Denne resolusjonen ble også enstemmig vedtatt. Det var også debatt rundt en resolusjon om mobbeombud i alle kommuner, denne ble enstemmig vedtatt og Ida Marie deltok med sin personlige erfaring.

Resolusjonen om mobbeombud var den som Innlandet FrP brukte lengst tid på, og hvor flere hadde gripende innlegg. Per Roar Bredvold deltok også fra Åsnes.