Bilder fra et viltkamera tilhørende Trond Burud viser at det er født ulvevalper i Kynnareviret i år.

- På ett av bildene kan man se seks valper, så det er minst seks årsvalper i reviret i år, forklarer Erik Ola Helstad, seniorrådgiver i SNO til Rovdata.

Lederparet var intakt i vinter. Sporinger og DNA-analyser den kommende høst og vinter vil dokumentere om det er samme lederhann og tispe som er foreldre til årets kull.

I fjor ble det registrert en flokk på 14 dyr i reviret, hvorav de to lederdyrene, to eldre avkom og ti årsvalper. De to eldre avkommene har siden vandret ut av reviret. Det er kun noen dager siden det ble dokumentert et ulvekull i Østmarkareviret utenfor Oslo.

Registreringssesongen på ulv starter 1. oktober i Norge og Sverige og de aller fleste kullene blir først påvist når sporsnø legger seg på bakken vinterstid. Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.