Knut Arne Gjems i NJFF Hedmark forteller at det er felt 3 ulver i Julussareviret. 

- Jakta startet 1. januar og det er altså felt 3 ulver så langt. I Osdalreviret er det foreløpig ikke felt noen. Det er første gangen på 35 år at det er åpnet for jakt innenfor ulvesona. I dag falt den første ulven som er felt på lisensfelling innenfor sona, siden ulven kom tilbake, forteller Gjems. 

jakta kan bli stanset om få dager

Vedtaket i Klima- og miljødepartementet tilsier at det kan felles 16 ulv i Julussa- og Osdalsreviret, og 7 utenfor ulvesonen. 

- WWF har bedt Oslo tingrett om å stanse ulvejakta med oppsettende virkning. Avgjørelsen kommer 4. eller 5. januar og den avgjørelsen ventet vi spent på, sier Gjems. 

Ulvesaken ble et hett tema i 2017, og NJFF var involvert gjennom hele året. 

- Vi jobbet mye med denne saken i fjor, og vi var misfornøyde da statsråd Vidar Helgesen stanset jakta rett før jul. Stortinget har vedtatt at vi skal ha et bestandsmål på 3 helnorske ynglinger eller 4-6 ynglinger med grenseulv. Status nå er at det er registrert 8 helnorske ynglinger og 3 grensulvrevir, da ligger vi over det dobbelte av bestandsmålet som Stortinget har vedtatt! NJFF mener at det uttaket som gjøres nå med 2 ynglende revir, betyr at vi har fortsatt det dobbelte av det Stortinget har vedtatt. Vi synes det er viktig at Stortingets vilje skal følges, men byråkratiet hos Klima- og Miljødepartementet ønsker ikke å følge Stortingsvedtaket. Dette kommer vi til å snakke med Stortingspolitikere om, det er viktig for demokratiet vårt at det er Stortingets vedtak som følges, sier Gjems. 

- godt skolerte jegere som ønsker human jakt

Den pågående ulvejakta er organisert i ett jaktlag i Julussdalen og ett jaktlag i Osdalen. 

- Jaktlagene kan eventuelt deles inn i mindre jaktlag, for det hender jo at ulveflokkene deler seg. 1. januar var det i underkant av 100 jegere med i Julussa og rundt 60 i Osdalen, men i dag har det vært en del mindre ettersom folk er tilbake i jobb. Jegerne er godt forberedt, vi har hatt møter med både politiet og fylkesmannen. Vi har avklart jaktgrenser og hvordan jakta skal foregå. Det er godt skolerte jeger som ønsker ei human jakt. Jeg bruker å si at vi som er elgjegere, vi hater ikke elgen selv om vi jakter på den. Det samme er det med de som jakter ulv, ulven må forvaltes og nå er bestanden så stor at vi må prøve å regulere den, avslutter Knut Arne Gjems i NJFF Hedmark.