• ULOVLIG: Landbrukskontoret for Våler og Åsnes oppdaget tirsdag denne uken en ulovlig utsatt saltstein i Øverbyåsen i Våler (Foto: Pia H. Knøsen Lund).

Saltsteinen og saltet ble inndratt og saken vil følges opp videre.

- Landbrukskontoret minner om totalforbudet mot å sette opp saltsteiner til ville hjortedyr pga faren for spredning av smitte med CWD/skrantesyke. Hensikten med forbudet er å unngå at dyr samler seg  og dermed spre smitten gjennom spytt og urin, sier viltforvalter Pia Helene Knøsen Lund. 

Utlegging av løssalt er også forbudt, saltet løser seg opp og renner ned i jorda som medfører at dyrene spiser jorden og dermed kan spre smitten videre.

23 positive prøver

På landsbasis er det nå fra 2016 totalt analysert 42.215 prøver hvor 23 av prøvene er positive. Det er gjort 3 positive funn fra elg, 1 positivt funn fra hjort og 19 positive prøver fra villrein.

- For elgjakten i høst vil det i Våler og Åsnes bli tatt CWD-prøver av alle felte dyr over 2 år. Det skal også tas prøver av felt hjort. Fallviltgruppa tar prøver av alt fallvilt i kommunene. Jegerne skal sendes inn både hjerneprøve og lymfeknute. Prøveutstyr distribueres gjennom driftsplanområdene. Ved behov kan utstyr også hentes på landbrukskontoret. Prøvetaking er viktig og vi krysser fingrene for at vi ikke gjør noen positive funn i vårt område, forteller Knøsen Lund. 

- Forbudet om saltsteiner har vi hatt siden 2016 og det er svært overraskende at det fortsatt er noen som ikke har fått det med seg, sier viltforvalter Pia Helene Knøsen Lund.