LO i Solør står som arrangør av 1.-maiarrangementene i de tre Solør-kommunene. Organisasjonen er nå samlet for hele Solør, men det vil fortsatt bli lokal markering i alle de tre kommunene. John Oppi håper på stor deltakelse i år.

- Trygge jobber og nytt flertall er årets hovedparole. Vi merker angrep på det vi kalte arbeidsmiljøloven. Nå blir det mer en arbeidslivslov med den regjeringa vi har. Her må vi kjempe for å gjøre endringer, sier Oppi.

Selv om det blir markering i alle de tre kommunene, er det bare på Flisa det blir 1.-maitog. Oppi skulle gjerne sett at deltakelsen var større her også.

- Vi kunne ønske oss bedre oppslutning. Vi får se fra LO sin side hvordan vi skal legge opp dette i fremtiden. Kanskje vi kan legge opp dette på en bedre måte for å få frem mer engasjement, sier Oppi.

Søknaden om å få gå i tog er sendt til lensmannen, og denne gangen måtte Oppi spøke med at det muligens ville bli et skirenn av årets tog. Men været nå skulle vel tilsi at det vil være mulig å gå til fots.

- Føler du at 1. mai er litt ut på dato?

- Overhode ikke. Men etter hvert som 1. mai har blitt en fridag har det dukket opp en del konkurrerende arrangementer. Vi må prøve å skape nytt engasjement, sier Oppi.

I alle kommuner

Det blir bekransning av bautaer og opplegg i alle tre kommuner. I Våler blir det appell ved Vålertunet klokka 12.30 ved Oliv Lundeby fra Fagforbundet, og Anne Karin Torp Adolfsen holder tale for dagen.

I Åsnes blir det tog fra Rådhuset klokka 12.00. Dette går til Utsikten, før det returnerer via sykehjemmet. Hovedtaler her er Per Gunnar Sveen. Klokka 16.00 er det sosialt samvær i Hof-Åsa ved veterangruppa i Arbeiderpartiet. Også her taler Sveen, og Knut Halvards står for underholdningen.

I Grue er det gudstjeneste i forkant av arrangementet. Klokka 13.30 er det oppmøte i festsalen i Grue rådhus. Tale for dagen er her ved Lasse Juliussen, og Halsbandet underholder.

- Arrangementet er viktigere enn noen gang, og vi håper mange blir med på årets 1.-maimarkering i de tre Solør-kommunene, sier Oppi.