Forhandlingsutvalget i Åsnes og Våler kommuner kom torsdag til enighet om forslag til en intensjonsavtale for kommunesammenslåing. Nå skal forslaget behandles i de to kommunestyrene, og Våler kommune har ekstra kommunestyremøte mandag 22. august klokka 18.00.

Åsnes-ordfører Ørjan Bue er glad for at forslaget til intensjonsavtale nå er klart, og tror en sammenslåing av de to kommunene vil skje.

- Det er kommunestyrene som nå skal ta stilling til om det blir sammenslåing eller ikke. I Åsnes er vi positive, og alle partier i Våler har vært representert i prosessen. Jeg tror det blir en sammenslåing, og at Solør kommune er en realitet 1. januar 2020, sier Bue.

Sier farvel til Kongsvinger

Ved en kommunesammenslåing foreslås det at Åsnes kommune bytter region, og ser mot Elverum i stedet for Kongsvinger.

- Den nye kommunen skal være med i region Sør-Østerdal. Solør kommune vil ha flere funksjoner mot Elverum enn Kongsvinger, og det vil være naturlig å se nordover, sier Bue.

Det har vært en lang veg til forslaget til intensjonsavtale, og Åsnes-ordføreren kan fortelle om gode diskusjoner som har ført frem til forslaget.

- I utgangspunktet har aller partier i Åsnes og Våler nå en intensjon om å jobbe videre for og få til dette. Dette har jeg virkelig troen på, og det gir vi jo også uttrykk for gjennom det vi har kommet til enighet om i dag, sier Bue.

Åsnes kommune annonserte nyheten på sine Facebook-sider torsdag, og det er et omfattende forslag til intensjonsavtale som legges frem. Det er foreslått at både Vålbyen og Flisa sentrum skal beholde en del kommunale funksjoner. For eksempel er det foreslått å etablere én felles ungdomsskole i Vålbyen.

- Til Våler legges også NAV, kulturavdeling, kulturskole og fritidsklubb. Åsnes får politisk sekretariat og sentraladministrasjon. Barneverntjenesten vil fortsatt være lokalisert på Flisa, sier Bue.

Toget går for Grue

I Grue har Arbeiderpartiet og Senterpartiet valgt å stoppe hele prosessen med kommunesammenslåing. Dersom Solør kommune nå blir en realitet kan det bli vanskelig for Grue å komme etter.

- Det spørsmålet har jeg ikke rukket å tenke på. I dette forslaget til avtale har vi jo nå fordelt de ulike kommunale funksjonene, og det kan bli vanskelig for Grue å komme i etterkant. Vi må gjøre dette vedtaket innen utgangen av 2016, og det rekker nok ikke Grue å bli med på nå, sier Bue.