• FULGTE MED: De omlag 20 personene som kom var interessert i å høre historien til skogsbæra, og tankene Oscar Brattlie har i mulighetene disse gir.

Det var omlag 20 personer som møtte opp på møtet om skogsbæra i Øvre Grue torsdag kveld. Oscar Brattlie, Ivar Kulseth og Syver Dybendal er fornøyde med det.

- Alle var veldig fornøyde og interessert i at bæra skulle brukes. Det var også representanter fra Solør Næringshage og Hedmark Kunnskapspark på plass, sier Oscar Brattlie.

Han er glad for at så mange møtte, og alle var skjønt enige i at det var for galt at denne ressursen som ligger i Solør-skogene ikke bli forvaltet. Brattlie innledet med historien til skogsbæra, og fortalte om mulighetene som lå i den.

- Dette kommer vi til å følge opp, og vi har alt satt i gang prosessen for å finne ut hva vi trenger av utstyr. Vi håper å være på beina med bærinnsamling allerede i høst, sier Brattlie.

Ukjent investeringsbehov

Nøyaktig hva slags investeringsbehov som er nødvendig vet han ikke ennå, men både lokaler og fryseplass er alt på plass. Tanken er å ta i mot bær og videreforedle denne lokalt. På denne måten beholdes hele verdikjeden i Solør.

- Vi skal røre bæra og fryse den ned. I første rekke er det snakk om blåbær og tyttebær, men om det blir det godt multeår tar vi også i mot dette, sier Brattlie.

Anette Strand Sletmoen i Solør Næringshage var én av de som møtte opp på møtet. Hun ser svært positivt på initiativet.

- Her ligger det store muligheter for vårt distrikt. Dette er noe vi må få til, sier hun.

For eksempel er det nylig avsatt store penger til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader. Kanskje er dette ett slik distriktsutviklingstiltak som vil kunne hente penger.