Slik fordeler kolonnene seg i Solør gjennom døgnet:

  • 1 kolonne fv. 30 Åkrestrømmen – Koppang, rv. 3 Koppang – Elverum, fv. 2 Elverum - Haslemoen, kl. 02.00 – 06.29
  • 1 kolonne rv. 2 Haslemoen – Elverum, rv. 3 Elverum – Koppang, fv. 30 Koppang - Åkrestrømmen, kl. 19.00 – 22.53

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Trafikkinformasjonen baserer seg på siste informasjon fra Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer. Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.

Statens vegvesen ber alle trafikanter kjøre ekstra forsiktig i disse områdene. Vær oppmerksom på militær aktivitet, senk farten og følg de anvisninger som blir gitt av militært personell eller andre myndigheter.

Kilde: Statens vegvesen