Fra lørdag formiddag ventes lokalt vanskelige kjøreforhold i Møre og Romsdal og i fjelltraktene nord i Hedmark og Oppland, på grunn av regn som fryser på bakken. Statens vegvesen ber alle trafikanter kjøre ekstra forsiktig i disse områdene. Vær ekstra oppmerksom på militær aktivitet, senk farten og følg de anvisninger som blir gitt av militært personell eller andre myndigheter.

Slik fordeler kolonnene seg i Solør gjennom døgnet:

  • 1 kolonne fv. 30 Åkrestrømmen – Koppang, rv. 3 Koppang – Elverum, rv. 2 Elverum – Haslemoen kl. 02.00 – 06.29
  • 1 kolonne rv. 2 Haslemoen – Elverum, rv. 3 Elverum – Koppang, fv. 30 Koppang – Åkrestrømmen kl. 19.00 – 22.53

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

En militær kolonnene kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Beregn ekstra kjøretid, trafikken kan gå saktere enn normalt. Det er ikke lov å hindre eller forstyrre en militær kjøretøykolonne.

Trafikkinformasjonen baserer seg på siste informasjon fra Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Kilde: Statens vegvesen