Det bygges bredbånd som aldri før i Solør, men de ansvarlige i Åsnes kommune er ikke fornøyd før flest mulig av innbyggerne har tilgang på høyhastighetsbredbånd.

Flere prosjekter er allerede i gang, men Åsnes kommune har planer om å søke Nkom (Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet) om nye midler til utbygging. Derfor trenger de tilbakemelding fra innbyggerne i fem områder av kommunen.

De aktuelle områdene er:

  • Bråtebekken - Sønsterud
  • Hanshaugen - Skalbukilen
  • Nergrenda - Konglebæk
  • Flobergshagen - Lauta - Snålroa
  • Hof sentrum - Kvisler

For disse områdene vil det bli søkt om Nkom-midler. Søknadsfristen for kommunen er 1. juni, og tildelingen skjer i september 2018.

- Åsnes kommune søkte tilskudd fra denne ordningen i fjor. Det resulterte i at vi fikk 5,3 millioner kroner i tilskudd til utbygging av fiber. Dette svært positive utfallet skyldes ikke minst supergodt engasjement fra grenderåd og befolkningen i de områdene som hjalp til med dokumentasjon, sier Otto Langmoen, som er virksomhetsleder for teknisk avdeling i Åsnes kommune.

Appen «Nettfart» er særdeles godt egnet til å melde fra om dårlig bredbånd, og kommunen ber om at det er denne appen som blir brukt.

- Innbyggerne kan sende inn skjermdumper av sine målinger til bredband@asnes.kommune.no og skrive adressen der målingen er foretatt i emnefeltet til e-posten, sier Langmoen.