Tove Sissel Larsgaard har jobbet med layout i bedriften siden høsten 1992, og har stått for den grafiske utformingen av en lang rekke tidsskrifter. Blant annet Horeca, Personal og Ledelse, Bedre Gardsdrift, Utemiljø, HMS-magasinet, Renholdsnytt, Aktuell Sikkerhet, Treindustrien og HMT.

- Totalt har Tove Sissel hatt ansvaret for den grafiske utformingen av mer enn 25 tidsskrifter i løpet av disse 25 åra, i tillegg til et stort antall jubileumsbilag, bøker, rapporter etc. Til sammen dreier det seg om 30 000 sider og mer enn 600 tidsskrifter, forteller Pål Sønsteli, sejfredaktør i Ask media AS.

Mye har endret seg i løpet av disse årene.

- Bedriften har operert under flere forskjellige navn. Blant annet Vanebo Forlag, Vanebo Fagpresse og Ask media AS, men oppgavene har hele tida vært å produsere fagtidsskrifter til klart definerte målgrupper i næringslivet. Arbeidsoppgavene og de tekniske løsningene har også endret seg. For 25 år siden var skanning av bilder en stor og krevende oppgave som alene krevde ett årsverk i Ask media. I dag er det nesten ikke behov for slike tjenester, sier Sønsteli. 

- kommer alltid i mål med gode resultater

Å være siste ledd i produksjonen før trykking er ikke alltid like lett.

- Oppstår det forsinkelser, blir presset som oftest ekstra stort i dette leddet. Da er det godt å ha dyktige medarbeidere som bevarer fatningen og klarer å holde humøret oppe. Det er noe Tove Sissel behersker bedre enn de fleste. Hun finner praktiske løsninger, jobber effektivt og kommer alltid i mål med gode resultater, sier Sønsteli. 

I løpet av de siste åra har sju av bedriftens ansatte blitt belønnet med klokke eller gavekort på 8.000 kroner for 25 års innsats i bedriften. Tre medarbeidere har også over 30 års fartstid og flere jubileer er like rundt hjørnet.