Vedtak om totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark som også gjaldt faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill, oppheves for kommuner i MHBR sitt område.

- Det gjelder kommunene Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset og Tolga. Opphevelsen av totalforbud gjelder fra og med 16.juni 2018, sier Trond Joar Kjenstadbakk, brannsjef i MHBR. 

Generelt bålforbud gjelder fortsatt

- Mellom 15.april til 15.september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Det er fortsatt viktig å vise aktsomhet framover. 

- Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen IKS vil benytte anledningen til på rose innbyggere og virksomheter i regionen for å ha utvist aktsomhet i perioden som har vært. Det er viktig at vi alle fortsetter med å vise like mye aktsomhet fremover for å unngå unødvendige hendelser relatert til faren for skogbrann, sier brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk i MHBR.