Tirsdag ble det endelig klart at det ikke blir vindkraftverk i Mangslidberget på svensk side på Finnskogen. 

- Det har vært veldig stor usikkerhet om dette, for bare 3-4 måneder siden lå det an til å bli et ja til vindkraftverk, i følge politikere i Torsby kommune. Et intensivt arbeide fra både svenske og norske motstandere, gjorde at vi klarte å snu det til et endelig nei. Det var 77 kommunepolitikere i Torsby som stemte for at Finnskogen på svensk side i Torsby kommune, skal vernes mot vindkraft, forteller Koksvik. 

- ser på området som verneverdig

Koksvik forteller hva han mener er årsaken til at de svenske politikerne gikk fra ja til nei. 

- Ikke minst det at Mangslid er et kjerneområde for den skogfinske bosettingen, og er av historisk interesse. Området har også et stort dyremangfold, og Torsby kommune ser på området som verneverdig. Politikerne stemte derfor for å verne denne delen av Finnskogen, sier Koksvik. 

Det er mange som har jobbet for å stanse utbyggingen i Mangslidberget. 

- Vi har hatt tett dialog og veldig god støtte fra kommunene Åsnes, Grue, Kongsvinger og Eidskog! Disse kommunene har også vedtatt at det ikke skal bygges vindkraft på Finnskogen og ser på Finnskogen som et bevaringsverdig område. Vi har også hatt en underskriftskampanje og jeg må få takke alle som har støttet oss med sin signatur. Vi fikk inn rundt 500 signaturer via Facebook-siden vår og 2.500 underskrifter via underskriftkampanjen i de 4 kommunene.  Vi takker alle for den gode støtten, sier Koksvik. 

nå blir det kamp om kjølberg i våler

Selv om kampen er vunnet om Mangslidberget, gjenstår det flere kamper på Finnskogen. 

- Ja, vi har Kjølberget i Våler kommune som det da er planlagt et vindkraftverk midt på Finnskogleden. Der planlegges det at Finnskogleden skal gjøres om og gå rundt parkområdet.  Det finner vi svært betenkelig! Dette er en historisk led og Finnskogleden ble jo også kåret av Aftenposten til reisemål nr. 2 i 2018. Dette området har også store verdier med hensyn til dyremangfold. Dette er en viktig sak for oss, og vi vil nå prioritere Kjølberget og legge Mangslidberget bak oss, sier Koksvik. 

Hvordan skal dere gå fram i denne saken?

- Vi hadde tenkt å stille en del spørsmål til Våler kommune i spørretimen i kommunestyremøtet den 25. juni. Vi fikk først et ja til det, men etter 4 dager kom kommunen med en kontrabeskjed og vi får ikke stille spørsmål. Vi fikk da beskjed om at spørsmålene må stilles av folk i kommunen, men vi føler egentlig at vi har blitt satt på gangen. Hedmark Fylkeskommune vedtok i 2013 at Femunden og Finnskogen skulle holdes fri for vindkraft, og vi mener at Våler kommune må forholde seg til dette vedtaket, avslutter Morten Koksvik.