Etter tidenes snuoperasjon for Flisa Allianseidrettslag i 2015 leverte idrettslaget et underskudd i fjor. Årsaken til det er store bygningsmessige investeringer på Bjørkheim.

- 2016 ble et veldig aktivt år for idrettslaget. Det ble noen prosjekter av bygningsmessig karakter. Taket på Bjørkheim var dårlig, og det samme en del vinduer og vegger. Vi hadde avsatt 400.000 kroner til å ruste opp Bjørkheim, men det dukket opp en del merarbeid som vi valgte å gjøre da vi først var i gang. Derfor endte denne opprustingen på rundt 700.000 kroner, sier Huuse Øwre.

Dette er også ene og alene årsaken til at Flisa Allianseidrettslag leverte et underskudd på 106.609 kroner i 2016, mot et overskudd på 554.556 kroner året før.

- Det ville blitt langt dyrere om arbeiderne skulle rigge seg opp igjen for å ta de ekstra arbeidene som måtte gjøres. Så selv om prosjektet sprakk med 300.000 kroner ble det rimeligst slik, sier Huuse Øwre.

- Dere gjorde tidenes snuoperasjon i 2015 og fikk bedrifter og privatpersoner til å gi penger i kronekampen for å redde idrettslaget. Året etter brukere dere 700.000 kroner på dette. Er ikke det å holde folk litt for narr?

- Nei, det synes jeg ikke. Det er en større prosess å komme i balanse, og den går over flere år. Vi klarte å snu et underskudd og pessimisme til noe positivt. Jobben med Bjørkheim måtte gjøres, og i fjor hadde vi muligheten, sier Huuse Øwre.

Stiller til gjenvalg

Tore Huuse Øwre brenner for Flisa og idrettslaget. Han synes styreledervervet er så interessant at han stiller til gjenvalg på onsdagens årsmøte.

- Om jeg får gjenvalg gjenstår jo å se. Men jeg har sagt at dette er såpass interessant at jeg vil være med videre. Det pleier jo ikke å være stor rift om disse vervene, smiler Huuse Øwre.

Han håper mange kommer på onsdagens styremøte i Flisa Allianseidrettslag, og skulle gjerne sett at enda flere meldte seg inn i idrettslaget. Nå er det forandringer på gang hva gjelder medlemskontingenter.

- Det viser seg at familiekontingenter ikke er helt innenfor gjeldende lover og regler. Så her blir det forandringer nå. Det samme gjelder den sportslige strukturen hvor vi skal gå vekk fra den tradisjonelle gruppestrukturen med egne styrer. Vi skal nå lage et sportslig styre med noen representanter fra hver idrett. Med det får vi et økt samarbeid og samkjøring mellom gruppene, sier Huuse Øwre.