Carl Christian Heiberg og Toronn Asdahl Brunsell går inn i hovedstyret, mens Lene Ibenholt og Andrea S. Isaksætre blir ledere for hvert sitt gruppestyre. Ibenholt tar over håndballgruppa etter Gunvor Husberg og Isaksætre overtar Idrettsskolen etter Mathis Briskerud. 

- Det er alltid utskiftninger i styresammensetninger. Vi er takknemlige for innsatsen de som går ut har lagt ned, og ønsker velkommen til nye krefter. Andrea, Toronn og Carl Christian er alle «helt nye» i Flisa AIL, mens Lene allerede har litt erfaring fra håndballgruppa. Valgkomiteen har gjort en kjempejobb, og jeg er sikker på at disse ressurspersonene vil tilføre oss mye bra. De vil gi oss som har vært med noen år nye vinklinger og et nytt perspektiv på en del ting. Dette er veldig spennende, og jeg gleder meg til å komme i gang med nytt styre, sier Tore Huuse Øwre, som ble gjenvalgt som leder på årsmøtet onsdag kveld. 

- har utrolig mange gode tilbud

I fotballgruppa fortsetter Elin Toverud som leder, mens Anette Rismoen er ansvarlig for turngruppa. 

- Vi er trygge på at dette blir en gjeng som kommer til å jobbe bra sammen. I tillegg håper vi medlemmene vil være med å utvikle klubben vår videre. Vi har utrolig mange gode tilbud i dag, både gjennom de organiserte idrettene, men også gjennom å tilby anlegg for uorganiserte aktiviteter, men vi kan alltid utvikle oss og bli bedre. Nå har vi på plass et nytt og godt styre, og vi håper å kunne involvere medlemmene slik at flere blir aktive. Det er sammen vi lykkes, sier Øwre.

Snaut 20 personer deltok på Flisa AILs årsmøte, der det også ble vedtatt en ny modell for å sikre nok styremedlemmer i alle gruppene. 

- I flere år har det vært krevende å rekruttere medlemmer til gruppestyrer, spesielt i håndball og fotball. Jeg tror mange foreldre tenker at "det fikser noen andre", og fraskriver seg egentlig litt ansvar. Flisa AIL er ikke hovedlagsstyret, eller et gruppestyre. Flisa AIL er alle medlemmene, små og store. Det handler om å dra sammen for best mulig aktivitetstilbud. For å inkludere flere, og også øke muligheten til å være med å styre utviklingen ønsker vi i hver gruppe å ha et foreldreutvalg, bestående av foreldrekontakt fra hvert lag. Modellen er i grunn slik vi ser i skolene med FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg). Foreldreutvalget skal velge sine til å gå inn i gruppestyrer, der det ikke allerede sitter nok folk. Samtidig blir foreldreutvalget ei stor gruppe som representerer alle lag, slik at vi bedre kan sikre styremedlemmer fra et bredt sprekter av alderskull. Flere år har vi hatt gruppestyrer som har barn knyttet til ett årskull, og det er ikke heldig. Vi tror den nye modellen kan bli veldig bra, og ettersom vi da knytter mange inn i et foreldreutvalg, vil også arbeidsbelastningen på den enkelte kunne reduseres, sier Øwre. 

- har sunn og god økonomi

Etter en stor snuoperasjon de siste årene, viser nå Flisa AIL at de har kontroll på økonomien. 

- Flisa AIL har sunn og god økonomi. Dugnadsvilje- og evne, samt god styring gjør at vi i 2017 kan vise til en liten pluss i alle undergrupper. Totalt endte Flisa AIL med en omsetning på 6.025.296,- og et overskudd på kr. 234.639,-. Vi har ikke som mål å gå overskudd, men i 2017 skyldes dette fotballgruppas lotteri som er planlagt brukt til utbygging kiosk/terrasse på Bjørkheim, samt ekstra gavemidler til lysløypa. Gjelda er fortsatt over 5 millioner, men vi følger nedbetalingsplan til punkt og prikke. I 2014 hadde vi gjeld på over 8 millioner, og underskudd på 700.000. I 2017 har vi positivt driftsresultat og gjelda er nede i kr 5.164’. Bare siste året er den redusert med kr. 300’, forteller styreleder Øwre. 

Ny styresammensetning:

Leder - Tore Huuse Øwre (1 år)

Nestleder - Carl Christian Heiberg (2 år)

Styremedlem - Arne Inngard Melby (på valg 2019)

Styremedlem - Toronn Asdahl Brunsell (2 år)

Sportslig leder - Ronny Grenberg (på valg 2019)

Leder ressursgruppe - Erik Schjærin (1 år)

Leder håndball - Lene Ibenholt (1 år)

Leder fotball - Elin Toverud (sitter inntil videre)

Leder turn - Anette Rismoen (1 år)

Leder idrettsskole - Andrea S. Isaksætre (1 år).