• KJØKKENET SKAL PUSSES OPP: Med et så stort anlegg som Sundenga idrettspark, krever det både tid og penger å holde det vedlike. Nå skal kjøkkenet pusses opp, ettersom kiosken skal flyttes tilbake til klubbhuset.
  • KLUBBHUSET: I tillegg til 4 garderober, er det fortsatt badstue i kjelleren. Tore er «badstusjef» på fredager.

Tore Kordal har ikke selv helt oversikt over hvor mange år det har blitt, men han var formann i hovedlaget første gang «rundt 1990».

- Jeg mener det var to år i første omgang, og så var jeg formann i håndballgruppa i «et år eller to». I 2002 skulle jeg være formann i bare et år, men er her fortsatt, ler Kordal.

Selv om det er lenge siden egne barn var en del av idrettslaget, mener Tore at et idrettslag er viktig for lokalsamfunnet og vil derfor gjerne bidra. 

- For å være ærlig, så er det jo ingen kø når ledervervet skal fordeles. Men noen må gjøre jobben, og i og med at jeg begynner å komme såpass opp i årene, har jeg bestemt at jeg ikke skal sitte rolig i stolen hjemme, smiler Kordal.

Aktivt lag

Hof Idrettslag er fortsatt et meget aktivt idrettslag, og har både fotballgruppe, håndballgruppe, skigruppe, friidrettsgruppe og nå også egen tennisgruppe. I tillegg står barneidretten fortsatt sterkt i Hof. 

- Det er viktig å ha et tilbud, først og fremst til ungene, men også til mosjonistene. Fysisk aktivitet blir bare viktigere og viktigere for alle aldersgrupper. Det i seg selv, føler jeg er en god motivasjonsfaktor, forteller Kordal.

Tore Kordal var med innvielsen av Sundenga Idrettspark rundt 1990, og da var det fortsatt Lars V. Larsen som var formann i Hof. Det er 5 æresmedlemmer i Hof IL som henger på veggen på klubbhuset: Oskar Bråten, Brede Borg, Lars V. Larsen, Jan Petter Randen, i tillegg til Tore selv.

- Etter at anlegget ble ferdig, har det blitt mye fokus på vedlikehold. Det har ikke vært store endringer, men vedlikehold tar selvfølgelig mye tid på dugnad. Jeg må berømme den gode dugnadsinnsatsen vi har i Hof, selv om det ikke alltid er så mange, så er det noen som alltid stiller opp mye, sier Kordal.

God økonomi

I motsetning til mange andre idrettslag, har Hof «penger på bok». Det gjør det selvfølgelig litt enklere da man skal rekruttere folk til styrer og i andre posisjoner.

- Vi har vært dyktige økonomisk opp igjennom årene. Nå har vi veldig lite fokus på økonomi på våre styremøter, det meste dreier seg om aktivitet. Vi har heller ingen gjeld på våre anlegg, forteller Kordal.

SolørMartn både har vært og er fortsatt en vesentlig inntektskilde for Hof, men det krever også meget stor dugnadsinnsats år etter år.

- Fotballgruppa står foran Stormarkedet, og hovedlaget og resten står på sjakkbrettet. I fjor var det vel en liten nedgang, men året før omsatte vi for over 800.000 kroner totalt. Men det er mye folk som skal til på dugnad da, vi var vel over 200 til sammen, sier Kordal.