• GODE ORD: Frivillighetssentralen i Grue omtaler prisvinneren med mange gode ord.

- Han underholder, gir en hjelpende hånd, lytter og trøster. Hans hjertebarn HÅP-konsertene har bidratt til tiltak for barn og unge i Grue kommune, skriver Frivillighetssentralen, undertegnet daglig leder Line Sandbæk og styreleder Turid Tenåsen. 

Frivillighetssentralen i Grue brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. "Alle har noe å gi, og alle trenger en hånd. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet" er deres motto. 

De andre nominerte til årets pris var Arild og Liv Bonsak for sin innsats gjennom mange år for mindreårige flyktninger, Merete Hansen- Møllerud for sin innsats i Grue håndballen og Grinder Grendelag ved Christin Ødegaarden som har stått for oppussing og drift av Grinder grendehus. Line Sandbæk forteller at disse automatisk går med videre til neste år. 

TAKKER SIN MOR 

- Hvorfor har du fått prisen, Tommy? 

- Det er vel fordi jeg har giddet å bry meg, sier han. 

Michaelsen vokste opp på Grinder og forteller at å strekke ut en hånd har alltid vært viktig for familien. Han forteller spesielt hvor avgjørende det har vært å ha en sterk mor og mormor. 

- Var det et eller annet, samlet mamma oss alltid til familieråd. Vi gikk aldri rundt grøten, og jeg kan takke mamma for at hun lærte meg å snakke om livet på en ekte og ærlig måte, sier han.

Prisvinneren forteller at tanken om at alle er like mye verdt, samt se etter gull i andres menneskers liv har preget hans oppvekst. 

- Alle kjemper sine kamper. Vi må tørre å leve ærlig og snakke om det vanskelige, oppfordrer han. 

Musikk med mening 

Tommy Michaelsen er godt kjent som vokalist i kjente og populære band som Picazzo og Vagabond, og har også samarbeidet med Anne Nørsti. I tillegg har han utgitt egne soloplater. Han føler seg velsignet som får holde på med musikk, og er heldig som har kone og barn som støtter han. 

- Jeg ønsker å komme inn i sjela på folk. Vi lever i en glorifisert verden og alle vil vise de rundt seg at livet er tipp topp, men ofte stemmer ikke det. Jeg ser opp til avdøde Håkon Banken som på 70- og 80-tallet turte å si ting som det var. Han var kontroversiell, og pakket ikke livet inn i silkepapir, sier Michaelsen. 

Han påpeker at det er ingenting galt med følelser, og erkjenner at menn kan være dårligere til å snakke om følelser og vanskelige ting.

- Været er ofte det største problemet når vi møter hverandre på butikken, smiler Michaelsen.

HÅPET OM NOE STØRRE 

Tommy legger ikke skjul på at kristen tro har betydd mye for han. Selv mistet han sin far i 2012, og forteller de som kommer til han med vanskeligheter at han bruker bønn i møte med sin egen sorg. "Du får sende det opp" pleier han å si.

- Men da forstår ikke folk hva jeg mener, så da prøver jeg å forklare. Vi må aldri gi opp håpet om at det finnes noe større enn oss selv, sier han.  

- Folk tror Jesus bare en konge med glorie på hue, men jeg tror han like mye bor i tiggerne på gata som vi altfor ofte bare går fordi, sier Michaelsen. 

FRIVILLIGHETENS ÅND

- Vi må heller aldri glemme det frivillige arbeidet. Hadde vi ikke hatt de ildsjelene vi har, da ville Norge stoppa opp. 

Tommy er opptatt av å få med seg den neste generasjonen, og opplever Frivillighetssentralen i Grue som et knutepunkt.

- Der blir alle godt mottatt, og man får komme som man er, sier han. 

Han håper at folk i distriktet skal klare å møte hverandre med raushet og se hverandre slik de er, og at frivillighetens ånd aldri vil gi slipp.