Planene for et beredskapssenter på Flisa har vært kjent lenge. I starten var det brannvesenet, politiet, Eidsiva, Sivilforsvaret og Tollvesenet som skulle holde til på det nye senteret.

Eidsiva gikk tidlig ut i media å sa at de måtte vekk fra Flobergssundet og opp mot Flisa sentrum, men det gikk ikke lenge før de trakk seg fra samarbeidet. Politiet har fortsatt ikke bekreftet samarbeidet, mens Sivilforsvaret er med. Tirsdag 6. desember trakk Tollvesenet seg fra samarbeidet.

- Jeg syntes det er synd at Tollvesenet trekker seg etter at de har vært med på samarbeidet hele veien. Vi har tilrettelagt slik at de fikk det lokale de ville ha, med den størrelsen de vil ha, sier Otto Langmoen, som er virksomhetsleder for tekniske tjenester i Åsnes kommune.

Fortsatt realistisk

Nå jobbes det videre med en ny brannstasjon, og planene om et beredskapsenter er fortsatt realistiske. Arbeidstilsynet krever forbedring av spiserom og garderobeløsninger, og at det etableres rene og urene soner i arbeidsområdet for brannmannskapene.

- Arbeidstilsynet har satt frist til 1. juli 2017, men etter at Tollvesenet trakk seg så må vil nok få utsatt fristen, sier Langmoen.

I stedet for å gyve løs på rehabilitering av dagens brannstasjon eller å bygge en ny brannstasjon, har Åsnes kommune ønsket å etablere et felles beredskapsenter sammen med aktører som politiet, Tollvesenet, Sivilforsvaret og Eidsiva.

- Åsnes kommune beklager at Tollvesenet trekker seg, men jobben som er gjort er ikke bortkastet. Tanken om et beredskapsenter legges ikke bort, men vi må finne andre aktører innenfor beredskapsfeltet som kan dele lokaler med brannvesenet, sier Langmoen.

Kostnadene må deles

Åsnes kommune anser det som både urealistisk og ulønnsomt alene å bygge en ny brannstasjon som gir driftskostnader. Kostnadene må deles med flere for at dette skal være økonomisk forsvarlig.

- Planen var å samle beredskap i Solør til et sted og å forsterke samarbeidet, sier ordfører i Åsnes kommune Ørjan Bue.

I kommunebudsjettet for 2017 er det satt av penger til beredskapssenteret. Nå som forutsetningene for etableringen er endret, går tekniske tjenester i Åsnes kommune i gang med å utarbeide en ny sak som skal behandles av politikerne.