Nå kan du søke om tilskudd fra Landsbyen Flisa til prosjekter som bygger på frivillighet i Åsnes. Potten for 2019 er på totalt 400.000 kroner, og nå i høst skal 200.000 av dem deles ut.

– Vi ønsker å støtte ideer og tiltak som kommer befolkningen til gode lokalt eller for hele kommunen. Dette er med på å øke trivselen, engasjement og kan føre til tilflytting, sier Emil Rundberget i landsbyrådet.

Han oppfordrer åsnessokningene til å søke

– Det er mange gode prosjekter der ute som vi vet om, og mange av dem mangler kanskje finansiering. Med støtte fra oss kan det bidra til at det blir en realitet. Du kan søke om det meste, så lenge det er gode prosjekter og at det er basert på frivillighet.

Søknadsfrist er 18. oktober.