Nå har offentlige instanser og frivillige organisasjoner muligheten til å søke om midler til tiltak som skal motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er fredag 8. desember 2017.

Målet med denne ordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Ordningen skal fungere som et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer.

- I dagens samfunn er det viktig at barn og ungdom får være på sosiale aktiviteter som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon, sier Jan Bjerktun.

Tilskuddsordningen er en del av regjeringens strategi «Barn som lever i fattigdom», og i juni 2016 signerte representantene fra kommunene en fritidserklæring. Etter signeringen plikter alle parter å jobbe for at alle barn skal få muligheten til å delta jevnlig i én fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

- Mange kommuner har søkt om en slik tilskuddsordning og Åsnes kommune er én av dem. Kommunen ønsker at flest mulig kommer til å søke innen 8. desember. Interesserte kan gå inn på Åsnes kommune sine hjemmesider og lese mer om søknadsprosessen, sier Bjerktun.